Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Podsumowanie rekrutacji w Politechnice Warszawskiej

Podsumowanie rekrutacji w Politechnice Warszawskiej

Studia o profilu praktycznym na kierunku Technologia Chemiczna i możliwość studiowania w języku angielskim na kierunkach Architektura oraz Zarządzanie - to nowe propozycje w roku akademickim 2018/2019.

Zakończyła się faza zapisów w procesie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej rozpoczynające się 1 października 2018 r. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki:

  • Inżynieria i analiza danych - 32,6 aplikacji na miejsce,
  • Automatyka i robotyka na Wydziale EiTI - 18 aplikacji na miejsce,
  • Informatyka na Wydziale EiTI - 17 aplikacji na miejsce,
  • Geoinformatyka profil praktyczny - 17 aplikacji na miejsce,
  • Zarządzanie - 16 aplikacji na miejsce,
  • Technologia Chemiczna profil praktyczny - 16 aplikacji na miejsce.

Nowości, które pojawiły się w ofercie Politechniki Warszawskiej to: studia o profilu praktycznym na kierunku Technologia Chemiczna (osobne zapisy), możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku Architektura (osobne zapisy) oraz możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku Zarządzanie (osobne zapisy).

Ponadto, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na studiach II stopnia uruchomiono studia stacjonarne na kierunku Inżynieria i Analiza Danych. Do tej pory na tym kierunku prowadzone były wyłącznie studia I stopnia.

W roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przygotowano 7855 miejsc. Do Biura ds. Przyjęć na Studia wpłynęło 41380 aplikacji na studia stacjonarne. Powyższe dane obejmują też PW Filię w Płocku.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Politechnika Warszawska po raz 13. z rzędu została najlepszą uczelnią techniczną w kraju, zajmując ogólnie trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Podobnie jak przed rokiem zajęła też pierwsze miejsce w kategorii Absolwenci na rynku pracy.

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW