Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Rola uczelni technicznych w industrializacji II RP

Rola uczelni technicznych w industrializacji II RP

9 stycznia 2018 roku odbyło się III posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Odczyt pt. „Rola akademickich uczelni technicznych w industrializacji Drugiej Rzeczypospolitej” wygłosił dr hab. Marek Jakubiak.

Referat dotyczył udziału polskich akademickich uczelni technicznych w budowie przemysłu II RP w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tematyka ta jest związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Politechnice Warszawskiej.

Podczas seminarium dr hab. Marek Jakubiak przedstawił następujące zagadnienia:

  • Stan przemysłu na ziemiach polskich bezpośrednio po odzyskaniu  niepodległości.
  • Udział Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Górniczej (obecne AGH) w elektryfikacji kraju, budowie infrastruktury komunikacyjnej (koleje, drogi etc.), przemysłu chemicznego, Centralnego Ośrodka Przemysłowego i portu w Gdyni.
  • Najwybitniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze i konstrukcyjne profesorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej.

Omówiony został również wkład tych uczelni w kształcenie kadry inżynierskiej na potrzeby przemysłu II RP.

Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Źródło: WAiNS PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Kto nie zna prawdy,
ten jest tylko głupcem.
Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem

 

 

Bertold Brecht

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW