Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Studia MBA zwiększają szansę na sukces

Studia MBA zwiększają szansę na sukces

Jednym z najważniejszych atutów studiów MBA, oprócz przekazania praktycznej wiedzy i umiejętności, jest stworzenie platformy efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami różnych specjalności - podkreśla dr Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Czym się wyróżniają studia MBA na Politechnice Warszawskiej?

Myślę, że warto podkreślić w tym przypadku trzy atuty:

  • uczenie biznesu w powiązaniu z technologiami;
  • uczenie, jak w praktyce wdrażać inicjatywy biznesowe, zarówno jako start-upy oraz na poziomie korporacji;
  • akcent na indywidualny rozwój osobisty i doskonalenie zdolności przywódczych.

Program Executive MBA wyróżnia się na rynku mocno praktycznym podejściem w połączeniu ze zrozumieniem technologii przyszłości. Pod tym kątem jest stale doskonalony.

Szkoła Biznesu PW jest jedyną szkołą w Polsce, która sprofilowała swój program EMBA na potrzeby rozwijania u uczestników przedsiębiorczości, rozumianej nie tylko jako zakładanie własnego biznesu, ale też tak potrzebnej dzisiaj firmom przedsiębiorczości korporacyjnej. Celem zajęć o charakterze projektowym jest przeprowadzenie przez cały proces - poczynając od koncepcji, poprzez rozpoznanie okazji biznesowej o wysokim potencjale, aż do stworzenia nowej firmy o doskonałym modelu biznesowym.

„Last but not least”, studia MBA to także szansa rozwoju kompetencji osobistych. Dobre programy coraz częściej charakteryzują się dbałością o aspekt tak zwanych „umiejętności miękkich”. W Szkole Biznesu PW w trakcie studiów studenci mają możliwość udziału w dwuletnim, indywidualnym programie rozwoju potencjału osobistego. Korzystają z indywidualnej diagnozy i sesji feedbackowej, dotyczącej mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich. Mają dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego oraz możliwość skonfrontowania bieżących planów zawodowych z realnym rynkiem pracy poprzez specjalny program Talent Tree. Uważamy to za niezmiernie ważne, ponieważ o rozwoju gospodarczym decydują ostatecznie ludzie i ich kwalifikacje.

Czy podejmowanie studiów przez przedsiębiorców, biznesmenów to raczej rzadkość czy reguła?

Studenci MBA to w większości menedżerowie dużych i średnich firm. Obserwujemy przypadki zakładania własnych firm w wyniku projektów realizowanych podczas studiów MBA. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów uruchomiliśmy w ramach studiów projekt pod nazwą New Venture Project (NVP). Bazując na metodologii wypracowanej ze środowiskiem venture capital, pomagamy studentom przygotować teasery inwestycyjne (dokument mający zainteresować projektem potencjalnego inwestora przed pierwszym spotkaniem - przyp. red.) i biznesplany oraz poddać je weryfikacji rynkowej. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która - realizując przedsięwzięcia start-upowe i korzystając z ich doświadczeń - sprofilowała swój program EMBA na potrzeby rozwijania u uczestników kompetencji potrzebnych nie tylko do zakładania własnych biznesów, ale także do rozwijania tak potrzebnej dzisiaj firmom przedsiębiorczości korporacyjnej.

Kiedy warto zastanowić się nad studiami MBA i czego oczekują Państwo od uczestników?

Są różne motywacje: dla większości studia MBA są szansą na podniesienie kwalifikacji, na uporządkowanie wiedzy biznesowej z perspektywy „big picture” oraz na zawarcie ciekawych kontaktów. Studia adresowane są do osób o bardzo różnych specjalizacjach, nie preferujemy żadnej z grup zawodowych, ponieważ to właśnie różnorodność profili uczestników pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych i stanowi o ogromnej wartości dodanej studiów MBA.

Praktyka zawodowa, umiejętności menedżerskie i doświadczenia życiowe to wymagania, których spełnienie jest konieczne do podjęcia dobrych studiów MBA. Do tego dochodzi jeszcze nastawienie na ciężką pracę, przygotowanie rodziny na wyrzeczenia związane ze studiowaniem, jak również wybranie odpowiedniego momentu w karierze. Kwestie te, choć czasem niedoceniane i pomijane przez kandydatów, są jednymi z kluczowych podczas przygotowywania się do podjęcia studiów MBA. Analiza właściwego momentu na podjęcie studiów MBA po części pokrywa się z etapem poznawania swoich mocnych i słabych stron, oraz szans rozwoju.

Co jest ważniejsze podczas studiów MBA - przekazanie wiedzy czy możliwość poznania doświadczeń innych uczestników, nawiązania nowych kontaktów?

Jednym z najważniejszych atutów studiów MBA, oprócz przekazania praktycznej wiedzy i umiejętności, jest stworzenie platformy efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami różnych specjalności, tzw. „co-creation”.

Możliwość poznania ciekawych ludzi, zdobycia wartościowych kontaktów biznesowych to jedna z głównych korzyści, które dają studia MBA. Stąd tak istotna rola stowarzyszenia absolwentów jako oczywista odpowiedź na zapotrzebowanie na networking. Dobre programy zazwyczaj motywują do tego, aby ich absolwenci utrzymywali kontakty również po zakończeniu studiów.

Czy studia MBA gwarantują czy dają szansę na dalszy rozwój zawodowy?

Nikt nie może zagwarantować człowiekowi zawodowego sukcesu. Studia MBA to jednak narzędzie, które zwiększa szanse na taki sukces. I to, co obserwujemy od lat, zwiększa tę szansę naprawdę znacząco.

Absolwenci często podkreślają wagę szybkiego zwrotu z inwestycji, a nawet do 70% uczestników awansuje już w trakcie studiów.

Kim są uczestnicy studiów dla pracowników Politechniki Warszawskiej i czego się uczą?

Bardzo cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do pomyślnego startu projektu trzysemestralnych studiów MBA dla pracowników Politechniki Warszawskiej oraz że cieszą się one tak dużym zainteresowaniem. Studia te adresowane są do średniej i wyższej kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej. Uczestnikami są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi. Program obejmuje klasyczny zestaw przedmiotów, które powinny znaleźć się w programie szanującego się programu MBA, uzupełniony filarem, który jest specjalnością Szkoły Biznesu - programem rozwoju osobistego. Co najważniejsze, program został wzbogacony o specjalny moduł dedykowany współczesnym wyzwaniom w zarządzaniu Politechniką Warszawską. W naszej opinii istotną wartością będzie również praktyczny projekt finalizujący studia, podczas którego uczestnicy pod opieką tutorów zaproponują i opracują grupowo innowacyjne rozwiązania na rzecz uczelni.

Jaki jest cel studiów i czego spodziewają się Państwo po jego uczestnikach?

Bardzo liczymy, że studia MBA PW przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego rozwijania nowoczesnego myślenia i działania administracji poprzez podanie wzorców i dobrych praktyk z biznesu. Dla pracowników uczelni może to stanowić pomoc w zrozumieniu oczekiwań i wartości świata biznesu: Jak rozumuje biznes?, Czego biznes szuka we współpracy z PW?.

Z drugiej strony moduł dedykowany specjalnym potrzebom związanym z nowoczesnym zarządzaniem uczelnią pozwoli na wsparcie w mierzeniu się z wyzwaniami przed jakimi stoi obecnie nasza uczelnia, takim jak: komercjalizacja badań i technologii, wzmocnienie konkurencyjności oferty edukacyjnej czy też dostosowanie Politechniki do nowych realiów regulacyjnych.

Czy inwestycja w dobre studia dla firmowych talentów to domena korporacji?

Z naszych doświadczeń wynika, że coraz częściej również instytucje publiczne organizują zamknięte, szyte na miarę programy dla swoich pracowników. Szkoła Biznesu PW zrealizowała już zamówienia na studia podyplomowe i MBA dla firm sektora państwowego, niebędących korporacjami, co bardzo dobrze świadczy o świadomej polityce inwestowania w rozwój pracowników tych firm.

Rozmawiał: Bartosz Matejko

Powiązany materiał:
Oferta Szkoły Biznesu PW jest odpowiedzią na potrzeby rynku

Zdjęcia: Szkoła Biznesu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW