Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Wystawa PW

Politechnika Warszawska i jej historia

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Muzeum PW przygotowało dodatkowe atrakcje. Na wszystkich miłośników oraz przyjaciół Politechniki Warszawskiej czeka wystawa. Jak co roku muzeum zaprasza również na zwiedzanie gmachu Uczelni.

W ramach wystawy „Historia Politechniki Warszawskiej” przygotowano plansze z fotografiami i dokumentami ilustrującymi historię - od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego i czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej. Zachowany jest porządek chronologiczny wydarzeń. Na planszach obejrzeć można pamiątki po Kajetanie Garbińskim i Stanisławie Staszicu. Został uwzględniony także okres Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II oraz czas otwarcia Politechniki z polskim językiem wykładowym. Przedstawiono dokumenty po zasłużonych profesorach Politechniki Warszawskiej - Januszu Groszkowskim i Tadeuszu Urbańskim. Ukazano również dramatyczne wydarzenia z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego, prace nad odbudową Uczelni w 1945 r. i inaugurację roku akademickiego 1945/46. Przewodnim motywem przejawiającym się na większości plansz są pocztówki z wizerunkiem Gmachu Głównego pochodzące ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa prezentowana jest w krużgankach I piętra Gmachu Głównego od 17 do 30 listopada br. Później zostanie przeniesiona do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym.

W dniu 18 listopada w godzinach 10.00-14.00 Muzeum PW zaprasza na coroczne zwiedzania Uczelni. W programie przewidziane jest oglądanie Sali Ekspozycyjnej Muzeum PW oraz wystaw towarzyszących obchodom. Zaplanowany został również spacer po terenie Kampusu Centralnego obejmujący Pomnik Batalionu „Golski” i Gmach Fizyki. Jak przewidują organizatorzy, przybliżony czas oprowadzenia jednej grupy to około 50 minut. Przewodnikiem został kierownik Muzeum PW dr Andrzej Ulmer. Zbiórki w godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 organizowane są przed Gmachem Głównym PW.

Źródło: Elżbieta Borysowicz, Muzeum PW
Grafika: Elżbieta Borysowicz, Muzeum PW/ Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW