Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / eLene4Life - innowacyjne metody szkoleniowe

eLene4Life - innowacyjne metody szkoleniowe

Wydział Zarządzania PW od roku realizuje międzynarodowy projekt eLene4Life - Learning and Interacting to Foster Employability. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 8 instytucji (uczelni, instytutów i fundacji) z 6 krajów europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska).

Celem projektu jest rozpowszechnienie na uczelniach technicznych i ekonomicznych aktywnych metod nauczania mających na celu rozwijanie u studentów kluczowych na rynku pracy umiejętności miękkich. Jako jedno z narzędzi wspomagających to zadanie stworzony został internetowy przewodnik po innowacyjnych metodach szkoleniowych pomagających rozwijać umiejętności miękkie tzw. Dynamic Toolkit.

Jest on adresowany do nauczycieli w całej Europie, aby wspierać ich w procesie projektowania zajęć i wykładów w taki sposób, by w ramach tych zajęć studenci poza zapoznaniem się z samą tematyką danego przedmiotu mogli też przy okazji rozwijać u siebie umiejętności miękkie.

Opisane w Dynamic Toolkit metody i działania szkoleniowe zostały zebrane w ramach badań przeprowadzonych w krajach partnerskich zarówno w sektorze edukacji, jak i biznesu. W ramach współpracy z uniwersytetami przeprowadzono analizę danych (desk research) oraz przeprowadzono wywiady z nauczycielami wykorzystującymi innowacyjne metody pracy ze studentami. W ramach współpracy z biznesem przeprowadzono wywiady z przedstawicielami firm, w których stosuje się nowoczesne metody szkoleniowe w celu podnoszenia umiejętności miękkich u ich pracowników lub które same zapewniają takie szkolenie innym instytucjom.

We wszystkich badaniach zastosowano ten sam schemat zbierania danych, aby porównać i przeanalizować wyniki. Spośród zebranych 53 metod wybrano 30, które znalazły się w Dynamic Toolkit.

Dynamic Toolkit jest zorganizowany jako otwarte narzędzie online z elementami do przeszukiwania, filtrowania i pobierania. Wszystkie informacje na temat każdej z metod można odczytać online lub w razie potrzeby pobrać jako plik PDF i wydrukować.

W Dynamic Toolkit nauczyciele znajdą również w wytyczne, które mogą pomóc im wprowadzić te metody w nauczaniu w taki sposób, aby zmaksymalizować rozwój umiejętności miękkich u studentów.

Ponadto do pobrania (w formacie PDF) jest również lista narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w aktywnym nauczaniu, aby poprawić współpracę między ludźmi. Lista ta zawiera zestaw potencjalnie dostępnych zasobów cyfrowych odpowiednich do wspierania rozwoju umiejętności miękkich w kontekście korporacyjnym, których można użyć także w kontekście szkolnictwa wyższego. Nie zawarto tu jednak bardzo popularnych narzędzi, takich jak pakiet Adobe lub Microsoft, ani nie uwzględniono sieci społecznościowych (Facebook, Linkedin Learning) lub zwykłych komunikatorów (MSN, Skype itp.).

W fazie pilotażu na Wydziale Zarządzania wykorzystane zostały na zajęciach ze studentami dwie metody - mapy myśli (mind maps) oraz dyskusja grupowa (group discussion).

Dynamic Toolkit to łatwe w użyciu, bardzo intuicyjne narzędzie online gromadzące najlepsze innowacyjne praktyki oraz metody aktywnego uczenia, które mogą pomóc w rozwoju umiejętności miękkich.

Więcej informacji o projekcie eLene4Life TUTAJ>>

Źródło: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni - kierownik organizacyjny projektu w PW
Grafiki:elene4life.eu

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

10
Cze

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

11:00 - 14:40

10
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 15 Cze 06:00

18
Cze

Strategie uczelni w obliczu pandemii

13:30 - 15:00

25
Cze

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii

13:30 - 15:00

2
Lip

Wyzwania zarządzania uczelniami w i po pandemii

13:30 - 15:00

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego