Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Wydziału Zarządzania PW

Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Wydziału Zarządzania PW

W dniu 7 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie konstytuujące powstanie uczelnianego Koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

De facto była to reaktywacja koła, które istniało kilka lat temu na Wydziale Inżynierii Produkcji. Władze krajowe Towarzystwa reprezentował dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. PCz - redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Organizacji”.

Podczas spotkania powołano zarząd koła w składzie: dr inż. Marcin Kotarba - przewodniczący, dr inż. Małgorzata Waszkiewicz - wiceprzewodnicząca oraz dr inż. Olga Sobolewska. Członkostwo w Kole jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania, nie tylko pracowników Wydziału Zarządzania i nie tylko pracowników Politechniki Warszawskiej.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zostało założone w 1925 roku przez prof. Karola Adamieckiego, prekursora naukowej organizacji pracy - w dzisiejszym rozumieniu zarządzania - na terenach ziem polskich.  Profesor  sformułował fundamentalne dla nauki organizacji prawo harmonii doboru i współdziałania, a w 1903 r. wygłosił słynny wykład „O zasadach pracy grupowej”. Prof. Karol Adamiecki w 1922 r. utworzył i został pierwszym kierownikiem Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydziale Mechanicznym PW. Kontynuatorami tej tradycji są Wydział Inżynierii Produkcji oraz Wydział Zarządzania.

Źródło: Wydział Zarządzania PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW