Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / MNiSW przybliża losy absolwentów szkół wyższych

MNiSW przybliża losy absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło właśnie ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Podobne badania prowadzi również Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Na podstawę systemu składają się raporty automatyczne. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.

Raporty - opublikowane na stronie: http://absolwenci.nauka.gov.pl/ - obejmują zarówno zestawienia ogólnopolskie, jak i dla poszczególnych uczelni.

Politechnika Warszawska – Studia I stopnia
Politechnika Warszawska – Studia II stopnia
Politechnika Warszawska – Studia jednolite magisterskie

Raporty Biura Karier Politechniki Warszawskiej wraz z ankietą umożliwiającą udział w anonimowym badaniu monitorującym karierę zawodową absolwenta PW dostępne są TUTAJ.

Źródło: MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI