Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / PW na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Łączności PIB

PW na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Łączności PIB

W dniu 30 marca 2017 r. przeprowadzono pierwsze posiedzenie nowej 24-osobowej Rady Naukowej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas spotkania dokonano wyboru kierownictwa Rady.

Rada w połowie składa się z członków wskazanych przez Ministra Cyfryzacji, a w połowie pochodzi z wyborów spośród pracowników Instytutu. W składzie znalazło się trzech pracowników Politechniki Warszawskiej. 

Przewodniczącym został wybrany dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW z Wydziału Zarządzania, a wiceprzewodniczącymi: dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Powiązany artykuł:
Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW