Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / PW na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Łączności PIB

PW na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Łączności PIB

W dniu 30 marca 2017 r. przeprowadzono pierwsze posiedzenie nowej 24-osobowej Rady Naukowej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas spotkania dokonano wyboru kierownictwa Rady.

Rada w połowie składa się z członków wskazanych przez Ministra Cyfryzacji, a w połowie pochodzi z wyborów spośród pracowników Instytutu. W składzie znalazło się trzech pracowników Politechniki Warszawskiej. 

Przewodniczącym został wybrany dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW z Wydziału Zarządzania, a wiceprzewodniczącymi: dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Powiązany artykuł:
Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Albert Einstein

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW