Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Politechnika Warszawska w europejskim flagowym projekcie grafenowym

Politechnika Warszawska w europejskim flagowym projekcie grafenowym

Politechnika Warszawska, reprezentowana przez Wydział Fizyki, jako jedyna polska uczelnia dołączyła do flagowego projektu Unii Europejskiej - Projektu Grafenowego - realizowanego w ramach programu „Nowe Technologie i Technologie Przyszłości” (FET).

Konsorcjum składa się ze 158 partnerów z 23 krajów europejskich. Współpraca przewidziana jest na lata 2014-2023. Celem projektu jest efektywne wykorzystanie badań prowadzonych na najwyższym poziomie w innowacyjnych rozwiązaniach materiałowych na bazie grafenu i materiałów pochodnych (GRM). Dzięki efektywnej współpracy europejskich ośrodków badawczych w ciągu czterech lat trwania Projektu Grafenowego technologie laboratoryjne implementowane są już w praktycznych zastosowaniach. Szeroki zakres projektu przy 10-letnim okresie realizacji i budżecie umożliwia interdyscyplinarną współpracę 158 partnerów ze świata nauki i przemysłu całej Europy. Misją Projektu jest skuteczna komercjalizacja wyników badań nad GRM i stworzenie przez przedsiębiorstwa europejskie  atrakcyjnej oferty w zakresie produktów GRM dla rynku konsumenta. Partnerami Projektu Grafenowego są także organizacje z USA, Japonii, Korei i Chin.

Grafen stał się przedmiotem ogromnego zainteresowania wśród naukowców z całego świata w 2010 r. kiedy prof. Andre Geim i prof. Konstantin Novoselov z University of Manchester otrzymali Nagrodę Nobla za przełomowe badania nad tym dwuwymiarowym kryształem węgla. Niezwykłe właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych sprawiają, że mają one szansę stać się materiałem przyszłości i  zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu. Zaawansowane badania aplikacyjne prowadzi się w zakresie funkcjonalnych kompozytowych pokryć, materiałów strukturalnych i konstrukcyjnych, szybko ładowalnych baterii, superkondensatorów, komponentów elektronicznych do systemu  komunikacji bezprzewodowej 5G i 6G, elektroniki wysokiej częstotliwości, taniej elektroniki drukowanej, elektroniki elastycznej, fotodetektorów, sensorów i biosensorów, spektrometrów, urządzeń biomedycznych, połączeń nerwowych, terapii medycznych, itp.

Dr inż. Włodzimierz Strupiński i dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW/fot. Biuletyn PW

We wrześniu 2018 r. do konsorcjum projektu dołączyła Politechnika Warszawska, gdzie od kilku lat na Wydziale Fizyki prowadzi się badania nad grafenem i innymi materiałami warstwowymi w zakresie nowych technologii wytwarzania, charakteryzacji i zastosowań w elektronice i innych dziedzinach techniki. Politechnika Warszawska jest jedyną polską uczelnią należącą do konsorcjum Projektu Grafenowego. W ramach projektu będzie prowadzić badania nad  krystalizacją, charakteryzacją i zastosowaniami grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych. Główne zadania w konsorcjum obejmują technologie półprzewodnikowych związków dwuwymiarowych, wytwarzanie struktur przyrządowych, badanie zjawisk fizycznych towarzyszących aplikacjom GRM. Pracami zespołu badawczego kierują dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW i dr inż. Włodzimierz Strupiński.

 

Źródło: dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW,
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW