Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Prof. Mariusz Malinowski prezydentem IEEE Industrial Electronics Society

Prof. Mariusz Malinowski prezydentem IEEE Industrial Electronics Society

Prof. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej został wybrany na stanowisko prezydenta IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES).

 

Podczas ostatniego posiedzenia zarządu IEEE IES, które odbyło się 18 października 2019 r. w Lizbonie, prof. Mariusz Malinowski został wybrany w tajnym głosowaniu na stanowisko prezydenta-elekta w latach 2020-2021 i będzie pełnił mandat prezydenta IEEE IES w latach 2022-2023.

Prof. Mariusz Malinowski jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Osiągnięcie jest zwieńczeniem wieloletniej pracy i działalności prof. Mariusza Malinowskiego w Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), którego jednym z oddziałów jest IEEE IES.

Prof. Malinowski był redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Industrial Electronics Magazine” (które otrzymało prestiżową nagrodę Award of Excellence od Society for Technical Communications) oraz redaktorem pomocniczym w „IEEE Transaction on Industrial Electronics” i „IEEE Transaction on Power Electronics”. Współorganizował ponad 20 międzynarodowych konferencji IEEE. Obecnie jest przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE oraz wiceprezydentem ds. publikacji w IEEE Industrial Electronics Society. Posiada najwyższy stopień w IEEE oznaczony jako IEEE Fellow, który jest przyznawany za szczególne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.  

W swojej dotychczasowej karierze naukowej prof. Mariusz Malinowski otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia: Nagrodę Siemensa za rozprawę doktorską (2002 r.), Nagrodę Badawczą Siemensa (2007 r.), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za habilitację (2013 r.) oraz Pierwszą Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2017). Ponadto otrzymał międzynarodowe nagrody badawcze IEEE IES David Irwin Early Career Award za „Outstanding research and development of modulation and control for industrial electronics converters” (Melbourne, Australia, 2011 r.) oraz IEEE IES David Bimal Bose Award for Industrial Electronics Applications in Energy Systems za „Contributions in control of industrial electronics converters applications in energy systems” (Yokohama, Japan, 2015 r.).

Prof. Mariusz Malinowski brał udział w wielu wdrożeniach, które otrzymały szereg nagród i wyróżnień, m.in.:  trzykrotnie wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Złoty Medal podczas 35. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Nowej Techniki i Produktów w Genewie, Brązowy Medal podczas 56. Światowych Targów Wynalazczości - Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli oraz nagrodę specjalną Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” za opracowanie ekologicznego innowacyjnego produktu. Prof. Malinowski z zespołem otrzymał również Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki (2015 r.). 

W trakcie swojej pracy odbył staże na następujących uczelniach: Aalborg University (Dania), University of Nevada (Reno, USA), Technical University of Berlin (Niemcy), Universidad Tecnica Federico Santa Marıa  (Valparaıso, Chile), University of Cergy-Pontoise (Francja), ENSEEIHT - Laplace, Toulouse (Francja), ETH Zurich (Szwajcaria).

Dotychczas na stanowiska prezydentów w swoich societies zostały wybrane dwie osoby z Polski (prof. Józef Modelski z Politechniki Warszawskiej w IEEE Microwave Theory and Techniques Society w 2008 r. oraz prof. Maciej Ogorzałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w IEEE Circuits and Systems Society w 2008 r.).

Instytut Inżynierów Elektryków i Energetyków (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) jest największym na świecie międzynarodowym technicznym stowarzyszeniem zawodowym. Skupia około 420 tys. członków z całego świata, a 160 państw ma swoje narodowe sekcje. IEEE jest stowarzyszeniem techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki podzielonym na 39 specjalności tematyczne (tzw. societies), np. automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja. IEEE wydaje ponad 200 tytułów czasopism zawodowych o najwyższym poziomie naukowym i technicznym na świecie, opracowuje i wydaje normy z obszaru elektryki i elektroniki (dotychczas ponad 1250 norm) i jest najbardziej prestiżową organizacją w wymienionej dziedzinie na świecie.   

IEEE Industrial Electronics Society, które jest częścią IEEE, zajmuje się zastosowaniem elektroniki i elektrotechniki w usprawnieniu procesów przemysłowych i produkcyjnych. Działania dotyczą najnowszych osiągnięć w dziedzinie inteligentnych i komputerowych systemów sterowania, robotyki, komunikacji i automatyki fabrycznej, elastycznej produkcji, akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, systemów wizyjnych i energoelektroniki. Ma ponad 7 tys. członków z całego świata.  

Źródło i zdjęcia: Wydział Elektryczny PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI