Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Seminarium jubileuszu 75. urodzin prof. Antoniego Dmowskiego

Seminarium jubileuszu 75. urodzin prof. Antoniego Dmowskiego

Dnia 18 listopada 2014 r. odbyło się jubileuszowe seminarium dedykowane 75. urodzinom profesora Antoniego Dmowskiego. Organizatorem spotkania był Wydział Elektryczny PW.

Seminarium objęło trzy części plenarne podczas których został przedstawiony dorobek przemysłowy oraz naukowy prof. Antoniego Dmowskiego. Na wstępie zgromadzeni goście mieli okazję poznać sylwetkę obecnego na spotkaniu Jubilata.

Pierwsza sesja objęła m.in. prezentację referatów APS Energia i TRUMPF Huettinger. Powyższe firmy zostały ukazane w kontekście głównych dzieł Profesora w dziedzinie przedsiębiorczości. W drugiej części seminarium przedstawiono również kilka innych podmiotów gospodarczych działających na naszym rynku, a które swoją obecną formułę zawdzięczają Profesorowi.Trzecia część spotkania dotyczyła referatów jako sposobu prezentacji dzieł naukowych. Oficjalne wystąpienia zamknęła dyskusja panelowa nt. kształcenia studentów w przedsiębiorstwach będąca przykładem praktycznego wkładu Profesora w dziedzinę dydaktyki.

Prof. A. Dmowski (w środku) podczas jubileuszu swoich 75. urodzin

Prof. A. Dmowski (w środku) podczas jubileuszu swoich 75. urodzin

Organizatorem spotkania był Dziekan i Wydział Elektryczny PW z inicjatywy uczniów prof. A Dmowskiego: dr inż. Piotra Szewczyka, Prezesa APS Energia S.A., dr inż. Rafała Bugyi, Prezesa TRUMPF Huettinger sp. z o.o, dr inż. Pawła Szumowskiego, Wiceprezesa APS Energia S.A, dr inż. Pawła Ozimka, Dyrektora Technicznego TRUMPF Huettinger sp. z o.o, dr hab. inż. Piotra Biczela z Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab.  inż. Antoni Dmowski

Profesor zwyczajny, pracownik Politechniki Warszawskiej, związany z Uczelnią od ponad czterdziestu lat. W latach 1998-2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki PW. W latach 1988-1990 odbywał wiele staży naukowych i przemysłowych w renomowanych uczelniach europejskich i zakładach przemysłowych w Niemczech i Holandii. Z większością placówek współpracuje do dziś.

Jest autorem sześciu monografii, autorem i współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, 34 patentów i ponad 45 wdrożeń przemysłowych. Pod jego kierunkiem obronionych zostało 17 prac doktorskich, kolejne cztery są w toku. Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN (źródło: Acta Energetica).

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI