Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Sieć badawcza Łukasiewicz rozpoczęła działalność

Sieć badawcza Łukasiewicz rozpoczęła działalność

1 kwietnia 2019 r. swoją działalność rozpoczęła trzecia największa sieć badawcza w Europie - Łukasiewicz. Wkrótce znana będzie kompleksowa oferta dla przedsiębiorców.

Sieć badawcza Łukasiewicz ma ułatwić prowadzenie badań naukowych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki Polski, a także współpracę środowisk naukowych z biznesem i komercjalizację badań naukowych.

Wkrótce Centrum Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę, opracowaną na podstawie dorobku 38 jednostek naukowo-badawczych tworzących sieć. Połączony potencjał ma zapewnić zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwić współpracę międzynarodową. Z oferty będą mogły skorzystać zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jak i wielkie koncerny.

Wstępne założenia działalności Centrum Łukasiewicz zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 r. podczas kongresu Impact`19 w Krakowie.

Źródło: na podstawie informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW