Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Wizyta pracowników Politechniki Warszawskiej w Massachusetts Institute of Technology

Wizyta pracowników Politechniki Warszawskiej w Massachusetts Institute of Technology

Pracownicy Politechniki Warszawskiej związani z Warsaw Design Factory wzięli udział w szkoleniu „Mastering Innovation & Design Thinking”, zorganizowanym przez MIT Professional Education Short Programs.

W szkoleniu wzięło udział 64 uczestników z 18 krajów z całego świata. Kursanci zostali wprowadzeni w 10 kroków procesu projektowania produktu oraz zasady poprawnego projektowania wg. Dietera Ramsa. Poznali źródła innowacji, zasady wyznaczania interesariuszy w procesie projektowania oraz rodzaje szkiców i zasady ich tworzenia. Dowiedzieli się także, jakie jest znaczenie przywództwa w pracy grupowej, jakimi zasadami należy się kierować podczas testowania doświadczeń użytkownika (UX) podczas użytkowania produktów. Szkolenie poprowadziło dwóch wykładowców MIT Professional Education Short Programs: Blade Kotelly, koordynator przedmiotów związanych z Design Thinking oraz Joel Schindall, profesor MIT.

Po zakończeniu szkolenia pracownicy Politechniki Warszawskiej złożyli wizytę w Senseable City Lab, laboratorium, którego pracownicy pracują nad rozwiązaniami SmartCity. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie projektowania rozwiązań związanych z inteligentnymi miastami.

Wyjazd został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, działanie 3.4 Podniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej (POWER Kadra). Wzięli w nim udział: Katarzyna Bargieł (Wydział Geodezji i Kartografii i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii), dr Grzegorz Dobrzyński (Wydział Transportu), dr Marcin Luckner (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW (Wydział Geodezji i Kartografii), dr Piotr Pałka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr Michał Syfert (Wydział Mechatroniki) oraz dr Artur Wilkowski (Wydział Geodezji i Kartografii).

Źródło i zdjęcia: dr Piotr Pałka, WEiTI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW