Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Politechnika Warszawska odpowiedzialna społecznie

Politechnika Warszawska odpowiedzialna społecznie

Według wyników monitoringu prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL dotyczącego stosowania klauzul społecznych, Politechnika Warszawska jest jedną z tych nielicznych instytucji, które je stosują.

Od  lipca  do  grudnia  2014  r.  Fundacja  CentrumCSR.PL  monitorowała  stosowanie  społecznie odpowiedzialnych i „zielonych” zamówień publicznych ogłaszanych przez 80 instytucji publicznych Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania.

Z każdego miasta wybrane zostały trzy wyższe uczelnie - humanistyczna, techniczna i ekonomiczna. Szkoły wyższe wybrano ze względu na ich rolę w kształtowaniu trendów w gospodarce i rozwiązaniach społecznych.

Spośród monitorowanych trzech warszawskich uczelni wyższych, klauzule społeczne zastosowała tylko Politechnika Warszawska. Pozostałe uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa jak na razie nie stosują klauzul społecznych.

Pod kątem zastosowania klauzul środowiskowych sprawdzono w Warszawie 132 zamówienia, w których można było takie aspekty uwzględnić. Wśród 70 zamówień ogłaszanych przez monitorowane instytucje podległe urzędowi miasta, kryteria takie zawarto zaledwie w 8 zamówieniach. Daje to zaledwie 11 % przypadków zastosowania takich zamówień. Niestety w porównaniu z innymi monitorowanymi miastami Warszawa lepsza jest tylko od Wrocławia.

Nieco lepiej jest w przypadku uczelni. W porównaniu z miastami szkoły wyższe częściej stosowały aspekty środowiskowe tj. w 31 % zamówień.

A czym są klauzule społeczne? Wyczerpującą informację na ten temat można znaleźć w portalu ekonomiaspoleczna.pl

Opracowano na podstawie: monitoringzzp.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW