Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Politechnika Warszawska z nagrodą „Odpowiedzialni Społecznie w IT”

Politechnika Warszawska z nagrodą „Odpowiedzialni Społecznie w IT”

16 grudnia 2016 r. dobiegła końca II edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Podczas uroczystej konferencji Politechnika Warszawska odebrała nagrodę dla instytucji odpowiedzialnej społecznie.

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej działa pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która uczestniczyła w debacie zorganizowanej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na zakończenie II edycji. Gospodarzy konferencji reprezentowali prof. Rajmund Bacewicz - Prorektor ds. Nauki PW, który otworzył piątkowe spotkanie, prof. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju PW oraz Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, a zarazem Przewodniczący Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. List do zgromadzonych odczytał Arkadiusz Lefanowicz - Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska.

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki otwiera konferencję Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej/
fot. Biuletyn PW

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska (pierwsza od lewej) podczas debaty Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej/
fot. Biuletyn PW

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW i Przewodniczący Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publiczne/fot. Biuletyn PW

Debatę z udziałem Minister Cyfryzacji na temat roli i miejsca Polski na europejskiej mapie cyfrowej w perspektywie roku 2020, poprzedziły wykłady wprowadzające Społecznych Partnerów Akademii (DELL EMC, VMware, Orange Polska). Na zakończenie wręczono dyplomy absolwentom Akademii, a także wyróżnienia dla firm oraz organizacji odpowiedzialnych społecznie w IT. Ponownie, jak w ubiegłym roku, nagroda została przyznana Politechnice Warszawskiej tytułem jej zaangażowania dla rozwoju administracji publicznej.

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska. Celem Akademii jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. III edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej będzie organizowana pod hasłem: „Cyfryzacja sektora publicznego wg nowych kierunków strategii informatyzacji Polski".

Podobny materiał:
Wyróżnienie „Odpowiedzialni Społecznie w IT” dla Politechniki Warszawskiej

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI