Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Sondaż #PowiedzPW: Społeczna odpowiedzialność uczelni

Sondaż #PowiedzPW: Społeczna odpowiedzialność uczelni

W kolejnym sondażu z cyklu #PowiedzPW społeczność Politechniki Warszawskiej może wyrazić swoją opinię na temat społecznej odpowiedzialności uczelni.

Społeczna odpowiedzialność uczelni to strategia zarządzania uwzględniająca interesy i potrzeby społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności ze studentami, pracownikami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, w którym uczelnia funkcjonuje.

Sondaż ma pomóc w prowadzeniu sprawnej i skutecznej komunikacji między studentami i władzami PW. Dzięki niej możliwe jest lepsze zrozumienie studenckiego stanowiska w kwestiach edukacyjnych, organizacyjnych i kulturalnych. Wszystkie zgłaszane za pośrednictwem ankiet opinie są gromadzone i opracowywane przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, a później prezentowane w formie infografiki na stronie internetowej jednostki.

Sondaż #PowiedzPW jest prowadzony pod patronatem Prorektora ds. Studenckich prof. Janusza Walo.

Ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności uczelni można wypełnić TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI