Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Wybory Społecznego Inspektora Pracy

Wybory Społecznego Inspektora Pracy

W dniach 11 i 12 kwietnia br. odbędą się ponowne wybory Społecznego Inspektora Pracy dla jednostek Administracji Centralnej PW. Wyboru dokonać będzie można spośród trzech zgłoszonych kandydatur.

Ze względu na to, że wybrany dla jednostek Administracji Centralnej PW Społeczny Inspektor Pracy mgr Tadeusz Węgrzynowski został wybrany na Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy i nie może pełnić jednocześnie obu funkcji (§ 2 p. 5 Regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy), ponownie wybieramy Społecznego Inspektora Pracy (SIP) dla Administracji Centralnej PW. 

Zgłoszono trzy kandydatury:

  • Justyna Burchart (Biuro Spraw Osobowych)
  • Walentyna Jakuć (Administracja Gmachu Głównego)
  • Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)

Kandydaci wyrazili pisemnie zgodę.

Głosowanie do urny w dniach:

  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), od godz. 12.00 - 15.00;
  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 10.00 - 14.00

w pokoju 159, Gmachu Głównego PW (1 urna) oraz w Dziale Socjalnym (korytarz, 2 urna).

Do jednostek poza terenem głównym Komisja Skrutacyjna będzie przyjeżdżać z urną po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI