Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Wybory Społecznych Inspektorów Pracy i Rzeczników Zaufania

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy i Rzeczników Zaufania

Zgłoszono kandydatury na Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania dla jednostek Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej. Przed Uczelnią wybory, które rozpoczynają się 27 marca br. 

W ramach wyborów Społecznych Inspektorów pracy i Rzeczników Zaufania dla jednostek Administracji Centralnej zgłoszono kandydatury:

- na Społecznego Inspektora Pracy p. Tadeusza Węgrzynowskiego,

- na Rzecznika Zaufania - p. Beatę Jankowską.

W środę 27. marca br. w godz. 9.00 - 12.00 urna do głosowania będzie stała w korytarzu w Dziale Socjalnym na I piętrze w gmachu na ul. Noakowskiego.

W czwartek 28. marca br. w godz. 12.00 - 15.00 urna będzie dostępna w pok. 159 (biuro NSZZ Solidarność) w Gmachu Głównym. 

Do jednostek poza tymi gmachami tj. akademiki, zespoły artystyczne, CEZAMAT, Straż Akademicka itp. - członkowie Komisji Skrutacyjnej będą dojeżdżać z „urną” od godz. 9.30 dnia 27 marca br. O ich przyjeździe jednostki administracyjne będą powiadamiane po kolei.

1 kwietnia br. odbędą się wybory uczelniane na Społecznego Inspektora Pracy, godz. 12.00 sala 160, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (wybierają Społeczni Inspektorzy Pracy z jednostek).

O terminie wyborów na Uczelnianego Rzecznika Zaufania poinformujemy w terminie późniejszym.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI