Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Znamy już pierwszych Rzeczników Zaufania oraz Społecznych Inspektorów Pracy w PW

Znamy już pierwszych Rzeczników Zaufania oraz Społecznych Inspektorów Pracy w PW

Komisja Skrutacyjna na podstawie oddanych głosów i działając na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji przekazała nam wyniki wyborów na Rzecznika Zaufania oraz Społecznego Inspektora Pracy.

Uczelnianym Rzecznikiem Zaufania PW została wybrana dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz.

Komisja stwierdza, że na Rzecznika Zaufania Administracji Centralnej, Muzeum PW, Oficyny Wydawniczej PW i Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wybrana mgr Anna Poreda.

Rzecznik Zaufania - osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej. Kadencja Rzecznika Zaufania trwa 4 lata. Funkcję można pełnić wielokrotnie.

Zarządzenie Rektora nr 59/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie mobbingowi i dyskryminacji

 

Społecznym Inspektorem Pracy PW została wybrana dr inż. Jadwiga Janowska.

Społecznym Inspektorem Pracy Administracji Centralnej, Muzeum PW, Oficyny Wydawniczej PW i Uniwersytetu Trzeciego Wieku został mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski.

Społeczni Inspektorzy Pracy zobowiązani są współpracować z odpowiednimi instancjami związków zawodowych,  a  w  szczególności  niezwłocznie  informować  przedstawicieli  władz  związkowych  o zaobserwowanych niedociągnięciach. Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności Komisji Zakładowej i Radzie Zakładowej. Społeczni Inspektorzy Pracy współdziałają z Inspektoratem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uczelni oraz Państwową Inspekcją Pracy. Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata.

 

 

W załączniku zamieszczamy listy reprezentantów wybranych na poszczególnych Wydziałach PW i w jednostkach pozawydziałowych.

 

 

Uwaga: lista podlega bieżącej aktualizacji i jest uzupełniana o te jednostki i Wydziały, z których dane wpływają jeszcze do Związkowego Zespołu Koordynującego wybory w PW.

Powiązany materiał:
Wybory Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania PW

 

Opracowano na podstawie protokołów Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 marca 2015 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka,
ani łatwa.

Maria Skłodowska-Curie

"

23
Sie

Międzynarodowe warsztaty Sukkot - let's built a tent!

08:00 - 31 Sie 20:00

24
Sie

Konferencja Pokazać - Przekazać

08:00 - 25 Sie 20:00

2
Wrz

Nasze Stulecie. Nauka dla obronności

08:00 - 3 Wrz 20:00

6
Wrz

Międzynarodowa Szkoła Letnia Argumentacji

08:00 - 16 Wrz 20:00

12
Wrz

Impact mobility rEVolution'18

08:00 - 13 Wrz 20:00

15
Wrz

Piknik Inspiracji nad Jeziorakiem

09:30 - 14:30

19
Wrz

Students' Science Conference

08:00 - 22 Wrz 20:00

22
Wrz

III Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa

08:15 - 13:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW