Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / II Wyprawa Młodych Odkrywców

II Wyprawa Młodych Odkrywców

Politechnika Warszawska od lat wspiera inicjatywy, których celem jest wychowanie dzieci i młodzieży, niezależnie od tego z jakich wywodzą się środowisk. Dlatego też już w lipcu odbędą się kolonie dla gimnazjalistów z Nowosądecczyzny oraz dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego.

W ubiegłym roku, w dniach 4-8 sierpnia z inicjatywy Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego i przy aktywnym wsparciu prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, została zorganizowana została I Wyprawa Młodych Odkrywców. W jej pierwszej edycji uczestniczyło 20 dzieci w wieku 9-14 lat z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujących podkarpacką gminę Grybów. W wyprawie wzięli udział uczniowie, których trudne warunki materialne i społeczne nie pozwalają na wszechstronny rozwój oraz na rozwijanie zainteresowań. Większość uczestników wyprawy nie wyjeżdżała nigdy dotąd w dalszą podróż. Pobyt w Warszawie połączył dobrą zabawę z aspektami poznawczymi.

 
Program został tak ułożony, aby każdy Młody Odkrywca mógł odnaleźć w nim nowe płaszczyzny realizacji swoich zainteresowań. Dzieci zwiedzały m.in. Gmach Główny PW oraz Kampus, jak również uczestniczyły w spotkaniu z Rektorem Politechniki. Na warsztatach Design Thinking zorganizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Młodzi Odkrywcy budowali własne projekty i doświadczalnie sprawdzali właściwości materiałów, poznając jednocześnie ich zastosowanie. W czasie wędrówek po Warszawie dzieci odwiedzały znane budowle i obiekty - Pałac Kultury i Nauki, zabytki Starego Miasta, Łazienki Królewskie czy Centrum Nauki Kopernik. Poznawały historię Marii Curie-Skłodowskiej i spacerowały szlakiem Juliana Tuwima. Nie zabrakło też atrakcji sportowych i rekreacyjnych takich jak zwiedzanie Stadionu Narodowego, wizyta w ZOO i Hulakula. Na wieczornych warsztatach zgłębiały zwyczaje, przyrodę oraz kuchnię z różnych stron świata. Dzieci odkrywały też zupełnie nową dla nich dziedzinę nauki – chemię, tak by lepiej rozumieć procesy, które zachodzą w naszym ciele i otaczającym nas świecie. Równolegle zaznajamiały się z zasadami zdrowego odżywiania i ochrony środowiska, przyswajając wzorce właściwego wykorzystania chemii w życiu codziennym.

W tym roku, w ramach kontynuacji założeń z poprzedniego roku, planowana jest II Wyprawa Młodych Odkrywców, która odbędzie się w dniach od 14 do 20 lipca. Weźmie w niej udział dwudziestka dzieci w wieku gimnazjalnym z Nowosądeczyzny, które mimo trudnych warunków socjalno-społecznych osiągnęły ponadprzeciętne wyniki w nauce. Program kolejnej Wyprawy jest podobny, lecz rozszerzony został o dwa dni, zawierając tym samym jeszcze więcej atrakcji. Znajdą się wśród nich: wycieczka do Wilanowa, warsztaty z mechatroniki oraz Mała Olimpiada Sportowa realizowana przy udziale Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW.

Jednocześnie Rada Zakładowa ZNP, przy wsparciu Rektora Politechniki Warszawskiej zaprasza na trzytygodniowe kolonie dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (KPI). Grupa 20 dzieci z Ukrainy (w wieku 10-15 lat) w pierwszym tygodniu pobytu (14-20 lipca) dołączy do uczestników II Wyprawy Młodych Odkrywców. Zwiedzając Warszawę, młodzi goście będą mieli możliwość zabawy z polskimi rówieśnikami. 20 lipca przewidziany jest wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego PW w Grybowie, gdzie przez kolejny tydzień dzieci będą uczestniczyć w zajęciach grupowych English in Joy. Uczestnicy kolonii KPI oraz dodatkowo 20 dzieci z gminy Grybów zaproszonych na te zajęcia, będzie mogło rozpocząć naukę lub pogłębić swoją znajomość języka angielskiego poprzez zabawę, warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne.

Oprócz zajęć językowych zorganizowane zostaną wycieczki w góry, na basen, a popołudniami - zajęcia taneczne, sportowe oraz karaoke i ogniska. Dzieci z KPI w dniach 21-26 lipca będą także uczestniczyły w Święcie Dzieci Gór. W ostatnim tygodniu kolonii oprócz wymienionych atrakcji planowane są wycieczki do Krakowa, Nowego Sącza i Muszyny.

Podobny materiał:
Wakacyjna wizyta Młodych Odkrywców w Politechnice Warszawskiej

Źródło: ZNP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW