Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Recepta na zawodowe spełnienie według Działu ds. Szkoleń PW

Recepta na zawodowe spełnienie według Działu ds. Szkoleń PW

Dział ds. Szkoleń Politechniki Warszawskiej zajmuje się planowaniem i organizacją szkoleń dla pracowników Uczelni. W ofercie jednostki znajdują się zarówno kursy związane z rozwojem wiedzy zawodowej, umiejętności miękkich oraz coaching indywidualny.

Każdy ma swoją definicję sukcesu, a czy istnieje na niego jakaś recepta? Czym są umiejętności miękkie i jaka jest specyfika przeprowadzanych w Politechnice szkoleń wyjaśnia kierownik Działu ds. Szkoleń (DSK) PW, mgr inż. Elżbieta Cwalina.  

Kiedy powstał Dział ds. Szkoleń PW i jakie główne cele przyświecały tej inicjatywie?

Nasz Dział utworzony Zarządzeniem nr 9/2008 Rektora Politechniki powstał w lutym 2008 roku, tym samym przejął od ówczesnego Biura Spraw Osobowych i Kształcenia Zawodowego zadania związane ze szkoleniami pracowników PW. Obecnie zajmujemy się planowaniem, przygotowywaniem i organizowaniem wszelkiego rodzaju szkoleń dla pracowników Uczelni.

Jaka jest misja Działu?

Misja Działu wpisuje się w misję Politechniki Warszawskiej, szczególnie w kwestiach dotyczących promowania kształcenia ustawicznego i tworzenia do niego właściwych warunków. Naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o rozwój zawodowy pracowników, a co za tym idzie - rozwój całej Uczelni.

Kto jest adresatem szkoleń? Czy tylko pracownicy Uczelni? A co ze studentami i doktorantami?

W organizowanych przez nas szkoleniach biorą udział wszystkie osoby związane z Uczelnią. Są to zarówno pracownicy, doktoranci jak i studenci. Wykorzystując nasze zasoby jesteśmy także otwarci na organizację szkoleń poza PW.

Jaka jest tematyka szkoleń? W jaki sposób możemy się o nich dowiedzieć?

Dział ds. Szkoleń organizuje szkolenia dostosowane do bieżących potrzeb pracowników. Są to tematy z różnych obszarów i dziedzin, służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Należą do nich zarówno szkolenia z umiejętności miękkich, m.in. zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy, motywacji, relacji w zespole, jak też twardych, rozwijających specjalistyczną wiedzę z takich dziedzin jak prawo, finanse, obsługa programów komputerowych itp.

Informacje na temat bieżących szkoleń umieszczamy na naszej stronie internetowej www.szkolenia.pw.edu.pl, z której korzysta coraz więcej osób - co nas bardzo cieszy. Do kierowników jednostek wysyłamy również zaproszenia w formie papierowej, w których zawiadamiamy o organizowanych szkoleniach.

Co wpływa na wybór tematów szkoleniowych? W jaki sposób badane są potrzeby odbiorców?

W pierwszej kolejności realizujemy szkolenia o tematyce związanej ze zmianami zachodzącymi w przepisach powszechnych i wewnętrznych, które dotyczą funkcjonowania uczelni. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości. Znaczną część stanowią szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też ochrony danych osobowych. Na kolejnym miejscu znajdują się szkolenia zamawiane przez Kanclerza i kierowników jednostek oraz warsztaty z kompetencji miękkich.

Do tej pory dwukrotnie przeprowadziliśmy badanie potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem priorytetów uczelni jako całości, preferencji pracowników, a także wymagań wynikających z realizowanych zadań i projektów. Uzyskane wyniki są dla nas wskazówką, w jakim kierunku powinniśmy rozszerzać naszą działalność, oczywiście w miarę możliwości finansowych. Potrzeby rozwojowe zgłaszane są także na bieżąco przez kierowników działów i wydziałów. Wtedy wspólnie ustalamy cele i planowane efekty szkoleń, a następnie planujemy program i organizujemy szkolenia dedykowane konkretnym zespołom.

Czy można wyróżnić jakieś najpopularniejsze szkolenia? Takie, które cieszą się największym zainteresowaniem pracowników?

W zeszłym roku Dział ds. Szkoleń przeszkolił łącznie 1952 osoby, w tym aż 635 z zakresu BHP. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkolenia z zakresu MS Office, gdzie łącznie przeszkoliliśmy 486 pracowników PW, w tym osób 197  z zakresu MS Excel a z MS Word 159.

Wprowadzenie stałej oferty szkoleń miękkich również wywołało bardzo pozytywny oddźwięk wśród jednostek organizacyjnych Politechniki. W 2016 roku wzięło w nich udział 250 osób.

Czy Dział organizuje szkolenia „uszyte na miarę”, czyli skrojone na indywidualne potrzeby pracowników konkretnego biura? Czy mogłaby Pani podać przykłady takich szkoleń?

Istnieje możliwość organizacji szkoleń z kompetencji miękkich dedykowanych wyłączenie dla pracowników wydziału, bądź innej jednostki. Szkolenia te mogą opierać się na programach zaproponowanych przez nasz Dział lub stworzonych wspólnie z kierownikiem i pracownikami jednostki. W zeszłym roku z takiej możliwości skorzystały m.in.: Wydział Transportu, Wydział Chemiczny, Biblioteka Główna i Biuro Rektora.

Zdarza się często, że szkolenia z kompetencji twardych również organizowane są w odpowiedzi na konkretne potrzeby jednostek. Tutaj także programy szkoleń konsultujemy z uczestnikami oraz trenerem specjalizującym się w danym temacie.

Kim są trenerzy przeprowadzający szkolenia? W jaki sposób dobierane są kompetencje trenerskie w zależności od tematyki szkolenia?  

Mamy własną bazę sprawdzonych trenerów, do których zwracamy się z zapytaniami ofertowymi. W ankietach poszkoleniowych zawsze pytamy uczestników, jak odebrali szkolenie i te informacje są dla nas ważnym wskazaniem do dalszych działań.

Sami również przeprowadzamy rozeznania rynku, zawsze prosimy o rekomendacje firm, w których dany trener przeprowadzał podobne szkolenia. Zdarza nam się chodzić incognito na szkolenia różnych trenerów, by sprawdzić ich umiejętności. Chętnie podejmujemy też współpracę z wykładowcami i pracownikami Politechniki, którzy chcą dzielić się wiedzą i prowadzić zajęcia dla współpracowników.

Czym są kompetencje miękkie i twarde? Jakie jest ich znaczenie dla satysfakcjonującego życia zawodowego?

Zarówno kompetencje twarde jak i miękkie wpływają na jakość i efektywność wykonywanej przez nas pracy. Najważniejsze, aby być świadomym, że warto w siebie inwestować. Poprzez różne formy dokształcania pracownik osiąga poziom kompetencji wymagany na wyższych stanowiskach, co otwiera przed nim dalszą drogę awansu zawodowego. Rozwój pracownika powinien postępować przez cały okres aktywności zawodowej. Starajmy się wykorzystywać czas i możliwości, aby budować swoją pozycję na rynku pracy.

W jaki sposób możemy samodzielnie dbać o własny rozwój zawodowy? Czy Pani zdaniem istnieje coś takiego jak higiena życia zawodowego?

Stawiajmy sobie cele zawodowe i starajmy się je osiągnąć poprzez budowanie własnej marki. Rozwój zależy przede wszystkim od nas samych, od tego co zrobimy z wiedzą zdobytą na kursach. Uczymy się poprzez działanie, wprowadzanie nowości i zmian w codziennej pracy. Uczymy się również poprzez przyjmowanie na siebie odpowiedzialności i nowych zadań. Polecam nasze szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, gdzie oprócz informacji o tym, jak lepiej organizować sobie czas w pracy, czy co robić by minimalizować stres związany z konfliktami, dowiemy się, co jeszcze może nam pomóc, by praca nie była dla nas tylko obowiązkiem, ale sprawiała dużo satysfakcji.

Higiena życia zawodowego istnieje i jest konieczna dla naszego dobrego funkcjonowania w pracy i życiu osobistym. Zwolennicy work-life balance postulują często oddzielenie pracy i życia. Ale praca jest elementem naszego życia, więc nie sądzę, że powinniśmy je rozdzielać. Można jednie efektywnie równoważyć czas spędzany w biurze i po pracy. Dużo zależy od dobrej organizacji oraz ustalenia priorytetów. Czego tak naprawdę chcemy? I dlaczego właśnie to jest dla nas ważne? Od tych samych pytań zaczyna się coaching zawodowy.

Podsumowując naszą rozmowę, co może być „kluczem do sukcesu” zawodowego?

Moim zdaniem kluczem jest wiara we własne umiejętności i odwaga do pokazywania ich światu, czasami na przekór innym. Ktoś kiedyś powiedział: Będziesz mieć tyle, na ile się odważysz.

Starajmy się wykorzystywać czas i możliwości, aby budować swoją pozycję na rynku pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Olencka

CYTAT TYGODNIA

"

 

Twoje życie będzie takie, jakim uczynią je Twoje myśli.

Marek Aureliusz

"

21
Maj

Juwenalia Płockie 2018

16:00 - 27 Maj 23:00

26
Maj

Regaty o Puchar Rektora PW

08:00 - 22:00

27
Maj

BEST Hacking League

12:00 - 28 Maj 16:00

27
Maj

120-lecie Kolonii Wawelberga

12:00 - 18:00

27
Maj

Koncert: „Raz na wozie”

18:00 - 20:00

29
Maj

Jak zrobić ze spawarki drukarkę 3D

15:00 - 17:00

1
Cze

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

00:00 - 23:59

6
Cze

Warsztaty Design Thinking

11:00 - 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW