Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Spotkanie szkoleniowe dla Prodziekanów PW

Spotkanie szkoleniowe dla Prodziekanów PW

Prodziekani ds. studiów i Prodziekani ds. studenckich Politechniki Warszawskiej w dniach 22-23 maja br. udali się do Rogowa, aby zapoznać się z aktualnymi problemami wewnątrzuczelnianymi i nowymi zagadnieniami w szkolnictwie wyższym.

Uczestników spotkania powitał Prorektor ds. Studiów prof. Krzysztof Lewenstein. W pierwszej sesji Prorektor ds. Ogólnych prof. Wojciech Wawrzyński omówił aktualne sprawy pracownicze, a Prorektor ds. Rozwoju prof. Stanisław Wincenciak przedstawił sytuację finansową Uczelni. Następnie prof. Krzysztof Lewenstein zaprezentował nowe podejście do zasad rekrutacji, pomysły na umiędzynarodowienie studiów, studia dualne oraz założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

We wtorek 23 maja uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach z narzędzia Komisji Europejskiej HEInnovate, przygotowanych przez dr inż. Kingę Kurowską z Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT. Dyrektor CZIiTT Anna Rogowska i Kierownik Działu Wsparcia i Edukacji CZIiTT dr inż. Rafał Ruzik opowiedzieli o nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowane Programy Uczelni”, a Prorektor ds. Studiów prof. Janusz Walo uporządkował kwestie związane z bezpieczeństwem imprez studenckich. W ostatnim panelu Kierownik Zakładu Przetwarzania Informacji prof. Bohdan Macukow przedstawił nowe zasady akredytacji i sprawy dotyczące akredytacji europejskich KAUT.

Zagadnienia, które pojawiły się w ciągu dwóch dni szkolenia podsumowali prof. Krzysztof Lewenstein oraz prof. Janusz Walo.

Zdjęcia: Biuro Rektora PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Albert Einstein

"

21
Maj

Liga Kartingowa PW

00:00 - 00:00

21
Maj

Juwenalia Płockie 2018

16:00 - 27 Maj 23:00

22
Maj

Dylematy twórczej strategii

15:00 - 17:00

23
Maj

VI posiedzenie Seminarium WAiNS

12:00 - 14:00

23
Maj

Technologia i analityka telekomunikacyjna

14:30 - 17:16

26
Maj

Regaty o Puchar Rektora PW

08:00 - 22:00

27
Maj

BEST Hacking League

12:00 - 28 Maj 16:00

27
Maj

120-lecie Kolonii Wawelberga

12:00 - 18:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW