Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Stypendium pod choinkę 2018

Stypendium pod choinkę 2018

Najzdolniejsi i najaktywniejsi studenci Politechniki Warszawskiej otrzymali Stypendium pod choinkę. Symboliczne czeki wręczyli: Prorektor ds. Studiów Profesor Krzysztof Lewenstein, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji Urszula Deblessem oraz Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej Jerzy Baranowski.

Stypendium pochodzi ze środków zebranych podczas ubiegłorocznego Kiermaszu Świątecznego Politechniki Warszawskiej. Kandydatów zgłaszały władze wydziałowe. – Zebrana podczas ostatniego Kiermaszu Świątecznego Politechniki Warszawskiej kwota dziś zostanie przekazana wybranym studentom w dowód uznania za ich wyjątkowe osiągnięcia - powiedziała podczas wydarzenia Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji Urszula Deblessem - Dziękujemy za zaangażowanie ze strony darczyńców, dzięki któremu dziś możemy wyróżnić aż dziewięcioro zdolnych studentów!

Laureaci Stypendium pod choinkę 2018:

  • Ada Oktawia Stanuszkiewicz - studentka IV roku Technologii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii). Ada jest prezesem Studenckiego Centrum Nauki, zastępcą prezesa Płockiego Naukowego Koła Chemików oraz delegatem Komisji Dydaktycznej SSPW. Zajmuje się promocją Politechniki Warszawskiej i popularyzacją nauki wśród dzieci i młodzieży.
  • Ewelina Drelich - studentka semestru inżynierskiego Automatyki i Robotyki o specjalizacji Biomechanika i Biorobotyka oraz trzeciego semestru Mechaniki i Budowy Maszyn na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Promuje Automatykę i Robotykę na terenie całej Polski, pokazując, iż dziewczyny również mogą spełnić się w tym zawodzie. Działa aktywnie w Kole Naukowym Robotyków, gdzie osiąga sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.
  • Mariusz Urbański - student V roku na Wydziale Geodezji i Kartografii. Jest byłym Prezesem Stowarzyszenia Studentów "GEOIDA" i byłym członkiem Parlamentu SSPW. Obecnie - członek Koła Naukowego Geodezji i Kartografii. Prywatnie pasjonat podróży i nowych technologii. W wolnej chwili chętnie uprawia sport oraz ogląda filmy biograficzne
  • Magdalena Mazan - pochodzi ze Szczecina. W poszukiwaniu możliwości rozwoju przyjechała na studia na Politechnikę Warszawską, gdzie poza nauką na Wydziale Zarządzania działa w strukturach Samorządu Studentów PW. Lubi być aktywna, dlatego angażuje się w wiele inicjatyw naszej uczelni takich jak np. Międzywydziałowy Interdyscyplinarny projekt BIM czy e- Maks Power.
  • Paweł Kukliński - pasjonat fizyki, który od zawsze chciał mieć swój udział w jej rozwoju. Paweł prowadzi badania w zakresie układów koagulacyjnych, których efektem są liczne publikacje z zakresu fizyki układów złożonych. Działa również prężnie na rzecz promocji fizyki.
  • Kamila Mizera - doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej. Jest wykonawcą wielu projektów krajowych i zagranicznych oraz uczestnikiem wielu konferencji o tematyce poliuretanowej. Obecnie zajmuje się elastomerami poliuretanowymi wytwarzanymi z polioli z surowców odnawialnych, co jest tematem jej pracy doktorskiej. Jest również autorem artykułów w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
  • Mateusz Młynek - student 5 roku biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od początku swoich studiów pilnie zaangażowany w prace Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”, w ostatnich latach także Członek Zarządu Koła i jego Prezes. Chętnie współpracuje z dziećmi uczestnicząc w prowadzeniu warsztatów, pokazów i innych wydarzeń, mających na celu popularyzację nauki, w szczególności tych przyrodniczych. Szczery pasjonat biotechnologii, który ma nadzieję, że dziedzina, której się oddaje, pozwoli zrewolucjonizować przemysł zarówno farmaceutyczny jak i chemiczny, czy też bliski każdemu z nas - przemysł spożywczy.
  • Sylwia Kowalczyk - studentka 4 roku Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym. Zajmuje się promowaniem aktywności kobiet w branży technicznej jako przewodnicząca Koła Naukowego Elektra zrzeszającego studentki kierunków technicznych Politechniki Warszawskiej. Zajmowała się m.in. projektem modernizacji pojazdu elektrycznego melex oraz koordynowaniem warsztatów pt. "Elektromagnes a pociąg szybkobieżny" w ramach Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. W bieżącym roku koordynuje projekt w kole dotyczący elektrokonwersji gokarta spalinowego.
  • Dorota Szczytkowska - interesuje się bioinżynierią, w tym procesami transportowymi w organizmach żywych i wykorzystywaniem enzymów w celach przemysłowych. Wiążę z tym swoją przyszłość. Wśród innych zainteresowań wymienić można pracę z dziećmi i młodzieżą oraz organizację imprez naukowych.

Już na początku grudnia, podczas kolejnej edycji Kiermaszu Świątecznego Politechniki Warszawskiej będą zbierane środki na stypendium dla zdolnych studentów PW. Tegoroczny Kiermasz Świąteczny PW odbędzie się od 3 do 4 grudnia na placu Politechniki przed Gmachem Głównym. 

Źródło: BIP
Zdjęcie w zajawce: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW