Biuletyn PW / Przegląd prasowy / 270 mln złotych do zdobycia w nowych konkursach NCN

270 mln złotych do zdobycia w nowych konkursach NCN

Aż 270 mln złotych łącznie otrzymać mogą naukowcy w nowych konkursach Narodowego Centrum Nauki na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową. Wnioski składać można do 15 września br.

W dniu 14 czerwca 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. O finansowanie mogą się starać naukowcy ze stopniem doktora i najbardziej doświadczeni badacze.

- Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że zespół ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom - informuje dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Konkurs SONATA 13 skierowany jest do osób, który uzyskały stopień doktora w okresie od 2-7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Celem konkursu SONATA BIS jest wyłonienie najlepszych nowych zespołów badawczych, których kierownicy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5-12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Podobnie jak w przypadku konkursu SONATA, kierownik projektu musi wykazać publikację lub przyjęcie do druku swoich prac naukowych, w tym przypadku od trzech do siedmiu. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Konkurs MAESTRO 9 przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Potencjalny kierownik projektu to osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

HARMONIA 9 jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Nabór projektów potrwa do 15 września br. Wyniki zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znaleźć można na stronie www.ncn.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Common sense is not so common.

Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny.

Voltaire

"

9
Mar

Dni Kultury PW

08:00 - 23 Mar 20:00

20
Mar

Modele wpływu gospodarki elektronicznej

15:00 - 17:00

23
Mar

DwuMIan - konferencja zastosowań matematyki

08:00 - 25 Mar 20:00

27
Mar

Warszawskie Dni Informatyki

08:00 - 28 Mar 22:00

27
Mar

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa

15:00 - 17:00

7
Kwi

Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

09:00 - 8 Kwi 15:00

10
Kwi

Zarządzanie 4.0

10:00 - 17:00

10
Kwi

Uroczystość promocji doktorskich

11:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW