Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Do pieszych miast droga jest daleka

Do pieszych miast droga jest daleka

Dr inż. Andrzej Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, współautor Lubelskich Standardów Pieszych, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wyjaśnia dlaczego polskie miasta są wciąż mało przyjazne dla piechurów.

Lubelskie Standardy Infrastruktury Pieszej to dokument będący m.in. efektem trwającej ponad rok współpracy mieszkańców, urzędników i radnych w ramach projektu „Miasto dla ludzi”. Projekt Standardów zawiera najważniejsze założenia, których celem jest kompleksowy rozwój komunikacji pieszej w Lublinie. Podobne strategie funkcjonują również w innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni.

W rozmowie z Rzeczpospolitą dr inż. Andrzej Brzeziński zaznaczył, że pracując nad standardami dla Lublina inspirowano się wzorami stosowanymi w innych miastach, sięgano głównie po doświadczenia skandynawskie i niemieckie.

Na pytanie jak ocenia poziom przyjazności polskich miast dla pieszych, ekspert z Wydziału Inżynierii Lądowej odpowiedział: Bardzo źle. Co prawda opracowuje się standardy rozwiązań, są też przykłady dobrych praktyk, ale zaległości są ogromne. Powszechne jest parkowanie samochodów na chodnikach, w efekcie chodniki są w złym stanie technicznym. Są też zbyt wąskie, niedostosowane do osób o ograniczonej mobilności (…). Występują liczne bariery (np. grodzone osiedla), przeszkody (uskoki, krawężniki). Potrzeby ruchu pieszego nie są dostrzegane na skrzyżowaniach (…).

Wywiad z dr. inż. Andrzejem Brzezińskim został zamieszczony na łamach dziennika Rzeczpospolita w dniu 5 listopada 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW