Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Gospodarka 4.0 - Rektor Politechniki Warszawskiej o kształceniu przyszłych pracowników

Gospodarka 4.0 - Rektor Politechniki Warszawskiej o kształceniu przyszłych pracowników

Nie można uczyć przemysłu 4.0, przemysł jest i będzie się rozwijał. O gospodarce 4.0 w praktycznym wymiarze, konieczności ciągłego uczenia się, zawodzie inżyniera oraz potrzebach rynku pracy mówił prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Jak uczyć przemysłu 4.0? Nie można uczyć przemysłu 4.0, przemysł jest i będzie się rozwijał. Można nauczyć umiejętności gromadzenia i analizowania dużego zbioru danych, możemy nauczyć systemów komunikacji człowiek - maszyna, możemy uczyć systemów obecnie istniejących z perspektywą ich rozwoju - podsumował prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  Rektor Politechniki Warszawskiej.

W audycji „EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka” Radia TOK FM Rektor podkreśli również, jak ważne jest kształtowanie zasobu wiedzy studentów oraz ich umiejętność dostosowywania się do zmieniających się wymagań zawodu inżyniera. Nie mniejsze wyzwania stoją przed kadrą dydaktyczną, która powinna nie tylko ustawicznie pogłębiać posiadaną wiedzę, ale być również otwarta na interaktywne nauczanie.

Audycja dostępna na stronie internetowej Radia TOK FM: „Gospodarka 4.0. Jak kształcić przyszłych pracowników?”

Źródło: Radio TOK FM
Zdjęcie: PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI