Biuletyn PW / Przegląd prasowy / KRASP popiera oświadczenie rektora UAM dotyczące m.in. „języka nienawiści”

KRASP popiera oświadczenie rektora UAM dotyczące m.in. „języka nienawiści”

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich poparła przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego z 12 sierpnia 2019 r.

W oświadczeniu rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki zauważył, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami pogłębiającego się w Polsce sporu politycznego. „Niestety, w ostatnich miesiącach jego uczestnicy coraz rzadziej sięgają po merytoryczne argumenty, zastępując je inwektywami, których jedynym celem jest znieważenie przeciwników” - podkreślił w swoim oświadczeniu rektor UAM. Jak wskazał, „ten język nienawiści przyczynia się do pogłębiania podziałów w naszym społeczeństwie, staje się źródłem narastającej agresji i przejawów wrogości”.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w swoim stanowisku wyraziło poparcie dla przesłania zawartego w oświadczeniu rektora UAM. Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie przez prezydium KRASP.

„Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną (...), w obliczu nasilających się aktów agresji fizycznej i słownej oraz przejawów wrogości wobec przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, stymulowanych wypowiedziami osób publicznych, w pełni popiera przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Andrzeja Lesickiego (...)” - można przeczytać w stanowisku KRASP.

Więcej informacji w artykule opublikowanym przez serwis Nauka w Polsce pt. „KRASP popiera oświadczenie rektora UAM dotyczące m.in. języka nienawiści. Oświadczenie KRASP oraz stanowisko rektora UAM dostępne są TUTAJ>>

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI