Biuletyn PW / Przegląd prasowy / MNiSW

MNiSW o tegorocznej rekrutacji

Spośród uczelni publicznych to Politechnika Warszawska zachęciła do składania dokumentów największą liczbę osób. Na oferowane przez nią studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie  aplikacje złożyło ponad 47 tys. osób.

W roku akademickim 2017/18 studia na polskich uczelniach rozpoczęło niemal 430 tys. studentów. Zgodnie z podsumowaniem rekrutacji przygotowanym przez resort nauki największą popularnością cieszyły się kierunki informatyczne oraz te związane z zarządzaniem i psychologią.

Niemal 310 tys. osób przyjęto na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Na studiach drugiego stopnia - było to prawie 120 tys. osób. Spośród nich wszystkich, ponad sto tysięcy, zdecydowało się na naukę w niepublicznych szkołach wyższych.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów okazały się kolejno: informatyka (42 tys.), zarządzanie (24 tys.), psychologia (20 tys.), ekonomia (17,9 tys.) oraz prawo (17,8 tys.). Dla porównania w ubiegłym roku do pierwszej piątki, oprócz psychologii weszła również automatyka i robotyka, a miejsca na podium zajęły kolejno: informatyka, zarządzanie, prawo.

Najbardziej obleganym kierunkiem okazała się inżynieria i analiza danych. Ci, którzy chcieli ją studiować musieli pokonać, aż 54 konkurentów. Na zarządzanie inżynierskie kandydowało ponad 19 osób na jedno miejsce, natomiast na chemię i toksykologię sądową prawie 19.

Uniwersytetem, który otrzymał najwięcej zgłoszeń okazał się Uniwersytet Warszawski (43,5 tys.). Za nim - z 33,6 tys. aplikacji - znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Spośród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne, najczęściej wybieraną szkołą wyższą był - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (ponad 3 tys. kandydatów). 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW