Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Nagrody Naukowe Polityki

Nagrody Naukowe Polityki

Redakcja tygodnika Polityka po raz trzynasty wręczyła stypendia najzdolniejszym polskim naukowcom. Uroczysta gala odbyła się 20 października w siedzibie tygodnika.

W finałowej gali udział wzięło 15 naukowców, z których wyłoniono 5 zwycięzców konkursu. Laureaci otrzymali stypendia w wysokości 30 tys. złotych, a pozostali finaliści w wysokości 5 tys. złotych.

W kategorii „Nauki humanistyczne” laureatem konkursu został dr Mateusz Hohol, asystent w Katedrze Filozofii Przyrody na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także członek i stały współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jest kognitywistą i filozofem nauki. Bada funkcjonowanie ludzkiego umysłu.

W kategorii „Nauki społeczne” zdobywczynią stypendium została dr Katarzyna Growiec, adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej praca naukowa skupia się w obszarze psychologii społecznej oraz psychologii makrostruktur społecznych.

Laureatem konkursu w kategorii „Nauki o życiu” została dr n. wet. Magdalena Król, adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej badania dotyczą nowego podejścia do badania raka.
Zwycięzcą kategorii „Nauki ścisłe” został dr Jan Paczesny, adiunkt w Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Przy opisie swojej pracy mówi o „bio-inspirowanych funkcjonalnych materiałach”. Do zagadnień naukowych podchodzi w sposób interdyscyplinarny.

Dr hab. inż. Piotr Faliszewski, adiunkt na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest laureatem konkursu w kategorii „Nauki techniczne”. Bada on algorytmiczne aspekty zbiorowego podejmowania decyzji, ze szczególnym naciskiem na systemy wyborcze.

Akcja stypendialna skierowana do młodych naukowców jest prowadzona przez Fundację Tygodnika Polityka od 2001 roku. Od tego czasu organizacja wsparła 211 stypendystów kwotą 5 mln 350 tys. złotych.

Źródło – Ewa Wilk: Ci, którzy mądrze pytają, http://www.polityka.pl/nauka/1526381,1,13-edycja-nagrod-naukowych-polityki---znamy-lauratow.read

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI