Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Nagrody Nobla 2017

Nagrody Nobla 2017

Mechanizmy regulujące zegar dobowy, fale grawitacyjne i mikroskopia krioelektronowa - to odkrycia, za które przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, fizyki oraz chemii. Pozostali laureaci w artykule poniżej. 

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny „za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytmy okołodobowe u organizmów żywych”. Dzięki badaniom przeprowadzonym na muszce owocowej naukowcom udało się wyizolować gen odpowiadający za kodowanie białka gromadzącego się w komórkach w czasie nocy i degradowanie go w ciągu dnia. Zidentyfikowali też inne białka biorące udział w tym mechanizmie.

Rainer Weiss oraz Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali laureatami Nagrody Nobla z fizyki „za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych”. Fale grawitacyjne w kosmosie zostały zaobserwowane po raz pierwszy 14 września 2015 r. Fale - których istnienie wiek temu przewidział już Albert Einstein - powstają wskutek kolizji dwóch czarnych dziur. Dotarcie echa tych fal do detektora LIGO w USA zajęło 1,3 mld lat.

Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii „za prace nad metodą mikroskopii krioelektronowej, pozwalającej na określanie w wysokiej rozdzielczości struktury biocząsteczek w roztworach". Odkrycie to umożliwia oglądanie białek z rozdzielczością pozwalającą dostrzec poszczególne atomy, co może przyczynić się nie tylko do zrozumienia procesów życiowych, ale i opracowania nowych leków.

Nagrodę Nobla 2017 w dziedzinie literatury otrzymał Kazuo Ishiguro. Uzasadniając wybór Akademia Szwedzka zaznaczyła, że autor w swoich powieściach, które „są pełne wielkiej siły emocjonalnej, obnaża otchłań kryjącą się pod naszym złudnym poczuciem połączenia ze światem”.

Pokojowa Nagroda Nobla w 2017 przypadła w udziale Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN). Komitet noblowski podkreślił, że organizacja otrzymała wyróżnienie za „zwracanie uwagi na katastrofalne skutki humanitarne, jakie miałoby użycie broni jądrowej” i „wysiłki na rzecz wprowadzenia traktatowego zakazu posiadania takiej broni”.

W dziedzinie ekonomii laureatem Nagrody Nobla 2017 został Richard H. Thaler uhonorowany za wkład w ekonomię behawioralną. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW