Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Podpisanie porozumień

Podpisanie porozumień dwustronnych w Wietnamie

Podczas wizyty polskiej delegacji w Wietnamie zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy międzynarodowej między Polską i Wietnamem w obszarze szkolnictwa wyższego.  Zwiększa ono limity osobowe dwustronnej wymiany akademickiej.

Zapisy umożliwią  również odpłatne przyjmowanie studentów z Wietnamu na polskich uczelniach. Jak podkreślił Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - „umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia”. Jest ono także gwarancją zdobycia przez studentów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie i stanowi szansę na zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki - uważa Wicepremier.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort nauki - współpraca naukowa i badawcza pomiędzy Polską a Wietnamem rozwija się już od wielu lat. Kraje te prowadzą wspólne badania w sektorze budownictwa okrętowego oraz medycyny.

Najwięcej studentów z Wietnamu, którzy studiują kierunki informatyczne, wybrało Politechnikę Warszawską. Wietnamczycy, którzy kończą polskie uczelnie, po powrocie do kraju często pełnią ważne funkcje w życiu politycznym, administracji publicznej czy przemyśle.  

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW