Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Politechnika Warszawska liderem pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich

Politechnika Warszawska liderem pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich

Trzynaście najlepszych programów studiów, z dwudziestu jeden kierunków technicznych ocenianych w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, znajduje się w Politechnice Warszawskiej.

Kapituła obradująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera oceniła uczelnie techniczne przez pryzmat sześciu kryteriów. Prestiż mierzony był za pomocą badania opinii kadry akademickiej. Absolwenci na rynku pracy - poprzez badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW). Przy ocenie potencjału akademickiego zastosowano wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz nadane stopnie naukowe. Efektywność naukową mierzono za pomocą publikacji, cytowania oraz indeksu Hirsha. W kategorii potencjał dydaktyczny wskaźnikami były: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe. O innowacyjności stanowiły patenty i prawa ochronne.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w aż trzynastu kierunkach studiów: automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), architektura (Wydział Architektury), biotechnologia (Wydział Chemiczny), energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), elektrotechnika (Wydział Elektryczny), geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii), informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki), inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), mechatronika (Wydział Mechatroniki), technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) oraz transport (Wydział Transportu).

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z wyróżnieniami za najlepiej prowadzone kierunki techniczne w kraju/fot. BPI

Po trzy najlepsze kierunki studiów zdobyły: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Politechnika Wrocławska (budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, górnictwo i geologia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym).

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

ARCHITEKTURA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

BUDOWNICTWO

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ELEKTRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ENERGETYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

INFORMATYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

LOGISTYKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
 3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Więcej informacji TUTAJ >>

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Fundacja Perspektywy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz.
One przyjdą same.

Phil Bosmans

"

23
Sie

Międzynarodowe warsztaty Sukkot - let's built a tent!

08:00 - 31 Sie 20:00

24
Sie

Konferencja Pokazać - Przekazać

08:00 - 25 Sie 20:00

2
Wrz

Nasze Stulecie. Nauka dla obronności

08:00 - 3 Wrz 20:00

6
Wrz

Międzynarodowa Szkoła Letnia Argumentacji

08:00 - 16 Wrz 20:00

12
Wrz

Impact mobility rEVolution'18

08:00 - 13 Wrz 20:00

15
Wrz

Piknik Inspiracji nad Jeziorakiem

09:30 - 14:30

19
Wrz

Students' Science Conference

08:00 - 22 Wrz 20:00

26
Wrz

Konferencja i Wystawa Nafta - Gaz - Chemia

09:00 - 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW