Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Prof. Jan Szmidt: Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno

Prof. Jan Szmidt: Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno

Ustawa poszła w dobrą stronę, jest naszym sukcesem. Na ile uczelnie potrafią wykorzystać możliwości, które ona daje w zakresie kształtowania własnej struktury, kształcenia, badań, to już ich sprawa - powiedział w rozmowie dla Forum Akademickiego prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor PW, Przewodniczący KRASP.

W materiale m.in. o reformie szkolnictwa wyższego, kosztach pandemii, współpracy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z uczelniami zawodowymi, a także o wykorzystaniu subwencji.

Wyszliśmy z reformy z tarczą. Powinniśmy tego typu zmiany przeprowadzić już dawno. Nie udało się to w pełni, nie potrafiliśmy wielu nowości zaakceptować, musimy się jeszcze z nimi oswoić, przywyknąć do nich, do nowego, bardziej odpowiedzialnego sposobu myślenia o uczelni. Teraz więcej zależy od nas samych. W końcowej fazie tworzenia ustawy bardzo wiele do powiedzenia miały różne gremia pozauczelniane: związki zawodowe, samorządy, politycy. Pojawiły się w związku z tym zapisy, które nie były proponowane przez nasze ministerstwo i środowiska akademickie, a dotyczące np. zatrudniania sędziów i profesorów tytularnych na stanowiska profesora. Trudno nam je zaakceptować, gdyż są sprzeczne z zasadą autonomii uczelni. Nie możemy jednak przez pryzmat tych zdarzeń oceniać całej ustawy. Ona poszła w dobrą stronę, jest naszym sukcesem. Na ile uczelnie potrafią wykorzystać możliwości, które ona daje w zakresie kształtowania własnej struktury, kształcenia, badań, to już ich sprawa - tłumaczył prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej w wywiadzie pt. „Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno” na stronie internetowej Forum Akademickiego.

Źródło: Forum Akademickie nr 7-8/2020
Zdjęcie: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI