Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Program Rozwoju Kompetencji w praktycznym wymiarze uczelni

Program Rozwoju Kompetencji w praktycznym wymiarze uczelni

W październiku 2015 roku uruchomiony zostanie Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpi kierunki zamawiane i wyposaży absolwentów szkół wyższych w umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna (nr 14 z dnia 22 stycznia 2015) Program Rozwoju Kompetencji dotowany jest z pieniędzy unijnych w ramach programu "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie niemal 4.7 mld euro, z czego ponad 1 mld otrzymają uczelnie, które zadbają o to, aby ich absolwent wykazywał się przedsiębiorczością, umiejętnościami analitycznymi oraz interpersonalnymi. O dotacje będzie można ubiegać się w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Jednym z warunków Programu jest nawiązanie kontaktu z pracodawcami w celu wzmocnienia elementów kształcenia. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu szkoły wyższe będą mogły wysyłać studentów na staże u potencjalnych pracodawców, podczas gdy w ich murach zatrudnieni zostaną praktycy, którzy zapewnią młodzieży dostęp do wymaganych przez rynek pracy kompetencji.

Więcej na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz w Dzienniku Gazeta Prawna, Kadrowy czwartek, nr 14 (3907), 22 stycznia 2015.

Podobne materiały:

W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych
Perspektywy rynku pracy młodych
Większy budżet na naukę
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z podpisem Prezydenta
Nowela ustawy o uczelniach ułatwi współpracę z firmami

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW