Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, ale i szansa

Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, ale i szansa

W Politechnice Warszawskiej dyskutowano na temat starzejącego się społeczeństwa. Jakie wyzwania i szanse dla gospodarki oraz opieki zdrowotnej wynikają z dynamicznie przebiegających zmian demograficznych w debacie zorganizowanej przez Medexpress.pl. 

W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Zbigniew Brzózka, Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej,  Markus Baltzer - Prezes firmy Bayer w Europie Środkowej oraz Maciej Baczewski - student Politechniki Warszawskiej. Debatę moderowała Iwona Schymalla, Redaktor Naczelna portalu Medexpress.pl.

Dyskusja dotyczyła tego, jakim wyzwaniem jest starzejące się społeczeństwo nie tylko dla gospodarki, ale również dla całej opieki zdrowotnej krajów europejskich. - Często myślimy, że Politechnika to tylko inżynierowie konkretnych specjalności. A my wiemy, że jest to środowisko naukowe i edukacyjne, które bardzo sprzyja, a może jeszcze bardziej sprzyjać temu, aby pomóc nam żyć długo i w dobrym komforcie tego życia - powiedziała Iwona Schymalla, Redaktor Naczelna portalu Medexpress.pl. 

- Tak, to jest bardzo trafna uwaga, że jesteśmy dobrym środowiskiem do tego, żeby polepszać jakość życia senioralnego, dlatego, że my mamy narzędzia, które to życie mogą realnie wspomagać. Zaczynając od inżynierii materiałowej, poprzez chemię, poprzez inżynierię chemiczną i wiele innych wydziałów. Mniej może oczywistych, dlatego, że elektronika też tu ma swoją rolę do odegrania. Te wszystkie kierunki i obszary badań bardzo skutecznie wspomagają człowieka jako takiego. A jeśli chodzi o wiek senioralny mają znakomite znaczenie w ogóle dla zdrowia. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić skuteczną medycynę bez osiągnięć inżynierii. Zaczynając od endoprotez, poprzez elektroniczne czujniki, kończąc nawet na takich rzeczach jak statystyka, która pozwala nam uwiarygodniać naszą ocenę co do stanu zdrowia pacjenta - tłumaczył dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej.

- Taki rozwój diagnostyki medycznej, który w tej chwili obserwujemy to rewolucja. Mamy nowoczesne narzędzia do znacznie wcześniejszego wykrywania wielu schorzeń, które jeszcze kilkanaście lat temu były trudne, albo w ogóle nie były diagnozowane. Coraz częściej przesuwamy opiekę lekarską ze szpitali, czyli z miejsc gdzie pacjent nie powinien przebywać zbyt długo - do opieki domowej, w której pacjent znacznie lepiej funkcjonuje i znacznie szybciej dochodzi do zdrowia. Oczywiście muszą tu być spełnione warunki inżynierskie, takiej opieki w domu w wykonaniu, niekoniecznie przeszkolonego personelu. To właśnie tutaj, na Politechnice, możemy te dwa elementy łączyć i oferować pacjentom, którzy muszą przebyć kurację, żeby to się odbywało w domu, przy dostępnej zarówno opiece jak i urządzeniach - podkreślił prof. dr hab. Zbigniew Brzózka, kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej. 

Pełna treść debaty Medexpressu pt. „Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, ale i szansa”.

Źródło: medexpress.pl

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI