Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Współpraca polskich uczelni z Imperial College London

Współpraca polskich uczelni z Imperial College London

Politechnika Warszawska wraz z trzema innymi polskimi uczelniami rozpoczęła współpracę z Imperial College London w zakresie komunikacji naukowej. Celem inicjatywy jest budowanie mostów między nauką, badaczami, opinią publiczną, decydentami, aby kształtować politykę i postawy społeczne w obszarach związanych np. ze zmianami klimatu czy pandemią.

List intencyjny w tej sprawie - oprócz brytyjskiej uczelni i PW - podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach współpracy powstanie m.in. specjalny podcast, w którym cyklicznie poruszane będą różne aspekty związane komunikacją naukową i promocją nauki. Przeprowadzone zostaną również warsztaty z komunikacji naukowej.

Polskie uczelnie wybrano pod kątem różnorodności tematycznej i regionalnej.

Więcej informacji o inicjatywie w artykule pt. „Polskie uczelnie i Imperial College London będą wspólnie komunikować naukę”, opublikowanym w serwisie PAP Nauka w Polsce.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI