Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Organizacja ruchu kolejowego

Kompendium dotyczące transportu kolejowego w Polsce opracowane z perspektywy organizatorów przewozów, ale również zarządcy infrastruktury. W książce omawiane są problemy interoperacyjności oraz zagadnienia związane z otoczeniem biznesowym transportu kolejowego.

Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania

Stephen Hawking, światowej sławy kosmolog i autor bestsellera „Krótkiej historii czasu”, pozostawił swoje odpowiedzi na najistotniejsze pytania o nasze miejsce i przyszłość we wszechświecie.

Etyka w skarbowości. Człowiek i podatki na przestrzeni dziejów

Człowiek bardzo często stawia zbiorowo wymagania, niekiedy w sposób zupełnie nieświadomy. Dąży do bycia lepszym od innych, a w szerszym rozumieniu do bycia wśród wielu narodów ważnym.

Architektura. Urbanistyka. Nauka

Opracowanie jest wspólnym dziełem autorów, będących członkami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Ma na celu przygotować studenta do stworzenia eseju, stanowiącego główną część pracy magisterskiej na kierunku architektura oraz gospodarka przestrzenna. 

Rynek kosmiczny w Polsce

Publikacja pt. „Rynek kosmiczny w Polsce - współpraca nauki i biznesu w projektach ESA” jest efektem badania przeprowadzonego przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w ramach porozumienia o współpracy z firmą PIAP Space.

Leonardo da Vinci

Spod pędzla Leonarda wyszły dwa najsłynniejsze obrazy w historii malarstwa: Ostatnia Wieczerza i Mona Lisa. On sam uważał się nie tylko za malarza, ale też za naukowca i inżyniera. Walter Isaacson umiejętnie łączy oba wątki składające się na bogate życie artysty. 

 

Pół korony i inne wyprawy

„Pół korony i inne wyprawy” to książka zawierająca relacje z wypraw wysokogórskich i podroży w różne zakątki świata. Publikacja wzbogacona jest fotografiami, mapami oraz kończącymi każdy rozdział przydatnymi kalendariami wypraw. 

Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć

Autor analizuje złożone problemy dotyczące sztucznej inteligencji jasnym, nietechnicznym językiem. Zadaje pytania, na które społeczeństwo powinno znaleźć odpowiedź m.in. czy maszyna może być świadoma albo posiadać własną wolę?

Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych - ACADEMIA 2019.

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

Publikacja, inaugurująca serię wydawniczą „Źródła” Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, zawiera wybór korespondencji Heleny Syrkus z jej bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi postaciami międzynarodowego środowiska architektonicznego.

Optyka

Publikacja oprócz podstawowych zagadnień związanych z optyką zawiera także opisy budowy, działania oraz zastosowania przyrządów i elementów optycznych m.in. lasera i światłowodu. Bogaty materiał ilustracyjny stanowi duży atut podręcznika, a schematy, wykresy i zdjęcia znacznie ułatwiają przyswajanie podanych treści.

Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji

Powstanie sztucznej inteligencji ma większy potencjał do przekształcenia naszej przyszłości niż jakakolwiek inna technologia. Dyskusję na ten temat podejmuje w swej książce Max Tegmark, profesor fizyki w Massachusetts Institute of Technology.

 

Ochrona środowiska dla inżynierów

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu technologii inżynierskiej ochrony środowiska. Utrzymana w konwencji podręcznika akademickiego szczególnie dedykowana jest studentom kierunków technicznych, uniwersyteckich i rolniczych związanych z ochroną i inżynierią środowiska.

X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy

Publikacja pokazuje jak wywiady państw alianckich współdziałały przy złamaniu szyfru Enigmy oraz jak kryptoanalitycy kontynuowali swoją pracę na terenach kontrolowanych przez rząd Vichy, a potem w Wielkiej Brytanii. 

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Celem publikacji jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Autorzy, z pozycji obowiązującego prawa, odnieśli się do problematyki partycypacji w rewitalizacji - jej prawnych podstaw, form, granic i ochrony. 

Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980)

Książka Anety Borowik jest pierwszym tak szerokim ujęciem problematyki architektury i urbanistyki śródmieścia Nowych Katowic - jednego z najciekawszych zespołów architektonicznych i najszerzej zakrojonych projektów modernizacyjnych PRL-owskiej Polski.

Zastosowania technologii Blockchain

Technologia blockchain może być wykorzystywana w obszarach opieki zdrowotnej, internetu rzeczy, finansów, organizacji zdecentralizowanych i otwartej nauki. Książka odpowiada na pytanie, jak przezwyciężyć przeszkody wyłaniające się wraz z rozwojem rynku i rozpowszechnianiem start-upów opartych na blockchainie.

Myślenie matematyczne. Twój nowy sposób pojmowania świata

Publikacja przedstawia idee i wzorce myślenia, które pozwolą w przestawieniu się na matematyczny sposób myślenia. Znaczenie precyzji języka, dowody i dowodzenie twierdzeń to tylko nieliczne zagadnienia omawiane przez autora.

Upiorne działanie na odległość i jego wpływ na czarne dziury, Wielki Wybuch i teorię wszystkiego

George Musser, fizyk i popularyzator nauki, wprowadza czytelników w jeden z najdziwniejszych aspektów rzeczywistości znanych nauce - zjawisko nielokalności.

Modele architektoniczne

Publikacja zawiera analizę funkcji i typologię reprezentacji wykorzystywanych w nauce, które  wzmacniają tezę o uniwersalnym charakterze modeli myślowych. Autor poddał szczegółowej analizie genezę modelu cyfrowego oraz etapy jego rozwoju istotne z punktu widzenia architektury. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI