Biuletyn PW / Publikacje / Dziekanaty w procesie zmian

Dziekanaty w procesie zmian

Publikacja powstała na podstawie badań przeprowadzonych w kilkunastu uczelniach. Zawiera teksty opracowane przez uczestników Forum Dziekanatów, jak i inne artykuły przygotowane przez osoby zajmujące się problematyką administracji szkolnictwa wyższego. 

Według mojej wiedzy monografia jest pionierskim w Polsce opracowaniem, dotyczącym funkcjonowania dziekanatów, na podstawie przeprowadzonych badań w kilkunastu uczelniach. (...) Ze względu na swoje walory poznawcze i aplikacyjne publikacja powinna być lekturą obowiązkową władz dziekańskich odpowiedzialnych za sprawy studenckie, a także kierowników dziekanatów, na których spoczywają ważne obowiązki organizacji obsługi administracyjnej studentów - dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.

Publikacja zawiera zarówno teksty opracowane przez uczestników Forum Dziekanatów, które odbyło się w grudniu 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak i kilka innych artykułów przygotowanych przez osoby zajmujące się problematyką administracji szkolnictwa wyższego, przygotowanych w ramach siostrzanej inicjatywy lokalnej - Forum Dziekanatów UAM. Szczególnie polecamy rozdział pt. Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej autorstwa mgr inż. Anny Stoczkiewicz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz mgr inż. Lucyny Szypulskiej-Czkwianianc, Kierownik Działu ds. Studiów z Administracji Centralnej PW.

Wielu autorów artykułów i wpisów do bazy dobrych praktyk zna się bezpośrednio, wymienia opiniami i spotyka na warsztatach czy seminariach branżowych, a niektórzy się przyjaźnią. O ile jest to naturalne w przypadku osób ze świata nauki, że współpracują ze sobą, choć są zatrudnieni w różnych jednostkach, dziekanaty funkcjonowały dotychczas jako swoiste autarkie, a na dużych uczelniach często nie było między nimi w ogóle żadnego kontaktu. Inicjatywa Forum Dziekanatów zapoczątkowana w SGH w 2017 r. zmienia ten stan. Rok później dzięki zaangażowaniu czternastu pracowników dziekanatów pięciu polskich uczelni zostało założone Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, które obecnie liczy ponad 110 członków z ponad 30 uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Było ono - wraz z SGH - współorganizatorem II Forum Dziekanatów, dzięki któremu powstała niniejsza książka. Autorzy publikacji mają nadzieję, że nie tylko przyczyni się ona do lepszego poznania dziekanatów i funkcjonowania uczelni, ale także jeszcze bardziej scali i upodmiotowi środowisko.

Red. naukowa: Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny, Dziekanaty w procesie zmian, Warszawa 2019, Oficyna Wydawnicza SGH

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI