Biuletyn PW / Publikacje / Genialni. Lwowska szkoła matematyczna

Genialni. Lwowska szkoła matematyczna

Pozycja przybliża losy matematyków, którzy w latach międzywojennych ubiegłego wieku tworzyli tzw. lwowską szkołę matematyczną. Opowieść Mariusza Urbanka jest również gorzkim rozliczeniem z katastrofą II wojny światowej.

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych reprezentowało dorobek tzw. lwowskiej szkoły matematycznej. Współpracując ze sobą, bądź rywalizując, przeciwstawiając matematykom z Warszawy i Krakowa, dokonali wielu odkryć, zdobyli sławę, zaszczyty i zrobili międzynarodowe kariery wykładowców, a Ulam został  współtwórcą pierwszej bomby atomowej. Ich burzliwe losy, osiągnięcia, kariery naukowe i pozanaukowe, dramatyczne dzieje kończące się w wielu przypadkach śmiercią od kul hitlerowskich okupantów, opisuje Urbanek na tle zmieniającego się życia politycznego i kulturalnego Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w trakcie i po II wojnie światowej.

Nauka, która przeszła do historii także zaczęła się nietypowo: przy marmurowych stolikach klimatycznej kawiarni Szkockiej w przedwojennym Lwowie. Tam, przy kawie, koniaku i zabazgranych ciągami  liczb i symboli blatach,  spotykali się profesorowie, docenci i doktorzy Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza, by godzinami  dyskutować o matematyce. Z tych spotkań, oprócz anegdot,  pozostał gruby zeszyt w kratkę ze 193 zadaniami („Księga Szkocka”). Niektóre z nich wciąż czekają na rozwiązanie. Tak narodziła się Lwowska Szkoła Matematyczna, największy polski wkład w światową naukę wplątany w historyczny wir II wojny światowej. Dlaczego wciąż tak niewiele o niej wiemy? Anna Legierska, Culture.pl

Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa 2014, Iskry

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW