Biuletyn PW / Publikacje / Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Ukazał się już drugi raport zawierający analizę i ocenę wprowadzania w życie przez uczelnie zapisów Ustawy 2.0. Jego autorami jest kilkunastu pracowników z różnych uczelni.

We wstępie autorzy stwierdzają, że ich celem była „krytyczna analiza wybranych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które wspólnoty uczelni wprowadziły do statutów w związku z koniecznością wdrożenia przepisów tzw. Ustawy 2.0. Uwagę skupiono na dwudziestu trzech uczelniach publicznych, wśród których są szerokoprofilowe uniwersytety”.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest TUTAJ>>

red. Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot, Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian,
Toruń 2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI