Biuletyn PW / Publikacje / Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia

Publikacja opisuje zagadnienia, takie jak problemy optymalizacji, inżynieria wsteczna, rachunek prawdopodobieństwa. Autor pokazuje w jaki sposób można je wykorzystać podejmując codzienne decyzje. Udawania, że matematyka to narzędzie pozwalające na wyszukiwanie rozwiązań pozornie nierozwiązywalnych problemów.

Matematyka jest nieodłącznie związana z naszym sposobem myślenia i rozumienia rzeczywistości. Jednak by się jej nauczyć, trzeba choć trochę ją praktykować. Wymaga to czasu i wysiłku, ale umiejętność matematycznego myślenia jest bardzo przydatna. Dzięki nie można postrzegać świat w sposób bardziej wnikliwy.

Praktykowanie matematyki ćwiczy umysł i wyrabia umiejętności trafnej oceny rzeczywistości. Książka pomaga zrozumieć podstawowe idee matematyczne, rozwija umiejętności matematycznego myślenia oraz uczy wnioskować z matematyczną precyzją.

Autor dr Jordan Ellenberg wykłada matematykę na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Specjalizuje się w teorii liczb i w geometrii algebraicznej. Jest popularyzatorem wiedzy o matematyce, pisze m.in. dla „New York Timesa”, „Washington Post”, „Wall Street Journal”.

Dr Ellenberg Jordan,Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia, Gliwice 2017, Wydawnictwo Helion

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW