Biuletyn PW / Publikacje / Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

Kiedy pojawiły się zalążki koncepcji zabytku i teorii konserwatorskiej? Przed jakimi wyzwaniami stanęli pierwsi konserwatorzy? Jak wykorzystać uspołeczniony model ochrony historycznej struktury miasta w planowaniu urbanistycznym?

Najważniejsze zagadnienia związane z ochroną wartości kulturowych miast, w ocenie prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Historia przebudowy stolic europejskich i ich technicznej modernizacji na przełomie XIX i XX wieku, z analizą i wnioskami na przyszłość. Czytelnicy poznają także wkład polskiej szkoły konserwacji w rozwój nauki.

Danuta Kłosek-Kozłowska, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, wyd. 2. popr., Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego
nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.

Mark Twain

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW