Biuletyn PW / Publikacje / Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

Kiedy pojawiły się zalążki koncepcji zabytku i teorii konserwatorskiej? Przed jakimi wyzwaniami stanęli pierwsi konserwatorzy? Jak wykorzystać uspołeczniony model ochrony historycznej struktury miasta w planowaniu urbanistycznym?

Najważniejsze zagadnienia związane z ochroną wartości kulturowych miast, w ocenie prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Historia przebudowy stolic europejskich i ich technicznej modernizacji na przełomie XIX i XX wieku, z analizą i wnioskami na przyszłość. Czytelnicy poznają także wkład polskiej szkoły konserwacji w rozwój nauki.

Danuta Kłosek-Kozłowska, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, wyd. 2. popr., Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kto wiele obejmuje, mało ściska.

Kto trzyma mało, może trzymać mocno.

Przysłowie ludowe

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW