Biuletyn PW / Publikacje / Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska

Jubileuszowa monografia nawiązuje do bogatej spuścizny Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, który w 2017 roku będzie obchodził 100-lecie istnienia.

W 2017 r. przypada 100-lecie utworzenia w Politechnice Warszawskiej samodzielnego Wydziału Inżynierii Wodnej, z którego korzeni czerpie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. We wstępie do monografii, który opracowali prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału IBHiŚ PW oraz prof. Andrzej Kulig, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki IBHiŚ PW czytamy m.in.:

- Na początku 2014 roku, wraz z przystąpieniem do przygotowania rozdziału do „Księgi Jubileuszowej stulecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej” (OW PW, Warszawa, 2015), władze Wydziału podjęły decyzję w sprawie opracowania monografii, przedstawiającej historię struktur organizacyjnych oraz rozwoju inżynierii wodnej, inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, nierozerwalnie związaną z historią Politechniki Warszawskiej, na tle historii wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

(…) Ważną część opracowania stanowią biogramy pracowników, którzy tworzyli i wciąż tworzą tę historię. (…) Obszerną kwerendę materiałów i opracowań źródłowych, dotyczących m.in. historii szkolnictwa wyższego na ziemiach polskich oraz postaci historycznych związanych z Uczelnią przeprowadzili pracownicy Biblioteki Wydziałowej. Część materiałów archiwalnych oraz liczne biogramy postaci historycznych zostały opracowane na podstawie bogatych dokumentów źródłowych, w tym zdjęć, zebranych i przekazanych przez obecnych, byłych i emerytowanych pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska. Biogramy osób żyjących zostały opracowane przy ich udziale i autoryzowane (głównie w 2015 roku).

W monografii znajdziemy również wykaz dziekanów, którzy na przestrzeni ostatnich stu lat sprawowali tę funkcję na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania audycji radiowej RDC, w której prof. Andrzej Kulig przybliża m.in. szczegóły opracowania.

Wieczór RDC: „Od Inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska
w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej”

Monografia dostępna w księgarniach Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska
w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, Wydawnictwo Aspra

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW