Biuletyn PW / Publikacje / Pierwsze dekady XX wieku

Pierwsze dekady XX wieku

Jerzy Malczewski w swojej książce zatytułowanej „Pierwsze dekady XX” wieku przygląda się istotnym z punktu widzenia naszego kraju wydarzeniom. W wielu z nich autor uczestniczył osobiście. 

W historii Polski wiek XX jest szczególnie ważny dla Polaków ze względu na odzyskanie niepodległości, dwie wojny światowe, wojnę z bolszewikami, powstanie śląskie, wielkopolskie, warszawskie oraz odbudowę stolicy. Autor opisuje zdarzenia historyczne z początków XX wieku, a także lata powojenne będące sprawdzianem siły i charakteru mieszkańców kraju. Nie pomija przy tym tematów związanych z kulturą, sztuką oraz sportem.

„Pierwsze dekady XX wieku” wspólnie z wcześniej wydaną pozycją zatytułowaną „Zostało w pamięci” stanowią kompendium wspomnień obejmujące minione sto lat. Ten subiektywny, nieco uczuciowy opis faktów zawiera wiersze, komentarze i sentencje. Znaczącą zawartość książki stanowią ilustracje, częściowo pochodzące ze zborów własnych autora.

Podobne materiały:
Wspomnienia z lat 1926-1952
Zostało w pamięci

 Jerzy Malczewski, Pierwsze dekady XX wieku, Warszawa 2018, Wydanie własne

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW