Biuletyn PW / Publikacje / Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym

Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym

Zespół Działu Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej przy wsparciu autorytetów naukowych i ekspertów zakończył projekt pt. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”.

Ekspertyza miała na celu ułatwienie kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawowych i wypracowania na jej podstawie zaleceń pozwalających na bardziej adekwatne kwalifikowanie zadań zarówno przez wnioskodawców, jak i ekspertów oceniających wnioski. Jednym z produktów końcowych był poradnik pokazujący najważniejszy cechy charakterystyczne poszczególnych definicji typów badań oraz granice pomiędzy nimi.

Z treścią poradnika można zapoznać się na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl

Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW