Biuletyn PW / Publikacje / Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

W preskrypcie przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska, które mogą być ciekawą lekturą nie tylko dla studentów. Pozycja przedstawia aktualny stan prawny, co jest jej niewątpliwą zaletą.

Prawodawstwo jest tutaj rozumiane jako „zbiór praw” aktualnie obowiązujących w dziedzinie ochronie środowiska. Jednocześnie omówione zostały podstawy prawodawstwa w znaczeniu „ustanawiania praw” w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie ma przystępną formę redakcyjną, z licznymi piktogramami i oznaczeniami ułatwiającymi analizowanie tekstu i przyswajanie informacji.

Przedstawiony w preskrypcie stan prawny został uaktualniony w oparciu o zmiany z 1 maja 2014 r. Jest to jedno z najnowszych opracowań dostępnych w tym zakresie.

Autorami książki są prof. Andrzej Kulig oraz Agnieszka Bugajska z Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Książka dostępna w Bibliotece Głównej PW.

Polecamy również najnowszy artykuł prof. Andrzeja Kuliga:
Application of Odour Predictions to Spatial Planning, the Case of Agricultural Biogas

Podobny materiał:
Profesor Andrzej Kulig w rozmowie o problemach powierzchni ziemi i o zapachach nie zawsze ulotnych cz. I

Źródło: Andrzej Kulig, Agnieszka Bugajska, Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko. Materiały dydaktyczne do wykładu, Warszawa 2014, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW