Biuletyn PW / Publikacje / Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów

Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów

W podręczniku opisano podstawowe problemy dotyczące metod planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu.

Szczególny nacisk położono na omówienie stosowanych algorytmów przedstawiających metody obliczeń i analizę statystyczną oraz ich realizację. Dla każdego algorytmu opracowano odpowiedni przykład rachunkowy i zrealizowano obliczenia stosując arkusz kalkulacyjny MS Excel (lub program MathCad). Omówiono plany Placketta-Burmana, plany czynnikowe, plany drugiego stopnia, plany Boxa-Behnkena, metodę największego spadku i metodę simpleksów. Szczegółowo przedstawiono kompletny przykład optymalizacji wybranego procesu chemicznego. W uzupełnieniu zamieszczono słownik angielsko-polski i polsko-angielski najważniejszych terminów dotyczących zagadnienia.
 
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych oraz innych osób pragnących przygotować plan eksperymentu i opracować uzyskane wyniki. Omawiane są w niej problemy wyznaczania zależności wyników eksperymentów od wielu zmiennych wejściowych, dlatego wymaga podstawowej znajomości matematyki, rachunku macierzowego i statystycznej analizy danych (testowanie hipotez).

Pozycja jest dostępna w Bibliotece Głównej PW oraz Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej

Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Dominik Jańczewski, Cezary Różycki, Ludwik Synoradzki, Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów, Warszawa 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI