Biuletyn PW / Publikacje / Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce

Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce

W publikacji autorka skupia się na najczęstszych problemach takich jak planowanie i harmonogramowanie projektu, zarządzanie komunikacją, zarządzanie budżetem, czy zarządzanie wynikami badań.

Oprócz tego omawiane głośne kwestie wdrażania i komercjalizacji wyników. Książka przygotowywana jest przede wszystkim na podstawie doświadczeń autorki z pracy z polskimi naukowcami i z prowadzenia własnych projektów badawczych. Dla naukowców przygotowano zestaw praktycznych rozwiązań gotowych do zastosowania w różnorodnych projektach naukowych. Przedstawiony zestaw to dobry punkt wyjścia dla niewielkich działań projektowych w wybranej dziedzinie nauki, rozwijanych następnie w ramach większych, międzynarodowych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć.

W książce „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” omawiane są zagadnienie faktycznego zarządzania projektem naukowym, planowania przedsięwzięcia badawczego, a w szczególności formułowaniu celów oraz dobieraniu adekwatnych środków realizacji przy jednoczesnym prognozowaniu rezultatów. Szczególny nacisk położony jest na prawidłową identyfikację potencjalnych ryzyk i zagrożeń, które mogą utrudnić realizację projektu naukowego oraz na minimalizowanie zaistniałych przeszkód. Opisane są także obszary oraz zakres potencjalnych kontroli.

Naukowiec znajdzie w publikacji wskazówki odnoszące się do sporządzenia raportu finansowego oraz merytorycznego, a także praktyczne rady dotyczące efektywnego zamknięcia przedsięwzięcia i wykorzystania wniosków z realizacji na poczet przyszłych przedsięwzięć.

Publikacja jest adresowana do naukowców zarządzających lub przygotowujących się do zarządzania projektami naukowymi.

Justyna Małkuch-Świtalska, Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce, Warszawa 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI