Przetwarzanie i analiza danych w języku Python

Publikacja przygotowuje czytelnika do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu analizy danych, od pobrania i załadowania zbioru, przez jego wstępne przetworzenie i wyczyszczenie, aż po samą analizę, wizualizację wyników i ich interpretację. Omawia także zestaw dobrych praktyk inżynierii oprogramowania.

Książka zawiera szereg różnorodnych przykładów pozwalających zrozumieć nie tylko poszczególne etapy procesu analizy danych, ale również zasady funkcjonowania środowiska Python 3. Struktura publikacji umożliwia osobom mającym już pewną wiedzę na łatwe wyszukanie i poznanie tylko interesujących ich zagadnień.

„Przetwarzanie i analiza danych w języku Python” przygotowana została na podstawie doświadczeń autorów w prowadzeniu zajęć na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej m.in. dla studentów matematyki i informatyki ze specjalności dotyczących statystyki matematycznej, analizy danych i data science, licznych szkoleń, a także pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz w ramach International Ph.D. Studies Program w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.

Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, Warszawa 2018, Wydawnictwo PWN