Biuletyn PW / Publikacje / Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się praca pod redakcją dr. hab. Jana Zubelewicza zatytułowana „Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne”. Rozprawa w całości dotyczy sporów o wartości, a rozważania odnoszą się do filozofii oraz administracji i prawa.

 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej, rozumowanie erystyczne, analizy konkretnych dylematów filozoficznych, różne interpretacje relacji między zobowiązaniem wobec prawa moralnego, a zobowiązaniem w sumieniu oraz rozumienie światopoglądu informatycznego. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy światopogląd jest wyrazem optymistycznej czy pesymistycznej wizji świata?

Część druga monografii obejmuje zagadnienia administracyjno-prawne, dotyczące: problemów administracyjnych, sporu o prawdę w postępowaniu administracyjnym, sporu w odniesieniu do zmian dokonywanych w zarządzaniu administracją, sporu o rozumienie dwutorowego modelu komunikacji językowej i możliwości zastosowania tego modelu w nauce administracji, sporu o rozumienie roli zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym oraz sporu o wartości między twórcami i użytkownikami w sprawie dozwolonego użytku utworów.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz Bibliotece Głównej.

Red. dr hab. Jan Zubelewicz, Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

19
Lut

Budżet Partycypacyjny PW - głosowanie

00:00 - 30 Mar 23:59

18
Mar

Dni Kultury Politechniki Warszawskiej

00:00 - 29 Mar 23:59

21
Mar

Wystawa dyplomów na Wydziale Architektury

16:00 - 12 Kwi 00:00

26
Mar

Warszawskie Dni Informatyki 2019

09:00 - 27 Mar 17:00

26
Mar

Targi AUTOMATICON

09:00 - 29 Mar 15:00

26
Mar

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Mar

Salon o prof. Janie Czochralskim

18:00 - 20:00

28
Mar

Zmiany czasu - konferencja

10:00 - 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW